INTEGRAL GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000641334
Numer REGON: 365653794
Numer NIP: 5492445436
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-05-11
Sygnatura akt[RDF/486757/23/662]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRAL GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina KĘTY miejscowość ŁĘKI2017-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁĘKI ulica UL. AKACJOWA nr domu 99 kod pocztowy 32-651 poczta NOWA WIEŚ kraj POLSKA 2017-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.08.2016 R., NOTARIUSZ OLGA MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, REP. A MR 4461/20162016-10-17 do dziś
210.11.2016 R., NOTARIUSZ OLGA MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, REP. A NR 6159/2016, ZMIANA: § 7 PKT 2 - DODANO PKT 62016-12-01 do dziś
307.12.2016, REP. A NUMER 4499/2016 NOTARIUSZ JUSTYNA KUBICZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTACH, DODANO § 7, PKT 2)LIT. C)2017-03-01 do dziś
425.10.2017 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KETACH, NOTARIUSZ JUSTYNA KUBICZEK, REP. A NR 4624/2017, ZMIANA §3, §62017-11-22 do dziś
503.10.2019 R., REP. A NR 4534/2019, NOTARIUSZ JUSTYNA KUBICZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTACH - ZMIANA § 62019-11-08 do dziś
607.01.2021 R., REP. A NR 61/2021, NOTARIUSZ JUSTYNA KUBICZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTACH - ZMIANA § 62021-02-18 do dziś
717.05.2022 R., NOTARIUSZ ADRIANA SZCZYGIEŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIESLKU-BIAŁEJ - ZMIANA: § 2, § 7, § 8, § 92023-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRAL GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ2023-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3654091142016-10-17 do dziś
4. Numer KRS0000636705 2016-10-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROMIN2016-10-17 do dziś
2. ImionaROBERT STANISŁAW2016-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-01-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2023-01-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2023-01-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-10-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-10-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2016-10-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.950,00 ZŁ2016-10-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.950,00 ZŁ2016-10-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-10-17 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego785.000,00 ZŁ.2017-03-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-03-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROMIN2023-01-05 do dziś
2. ImionaMONIKA STANISŁAWA2023-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-01-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2023-01-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2023-01-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-01-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-01-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10 000 ZŁ2023-01-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10 000 ZŁ2023-01-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10 000 ZŁ2023-01-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-01-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNIKIEM JEST KOMPLEMENTARIUSZ INTEGRAL GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2023-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRAL GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3654091142016-10-17 do dziś
4. Numer KRS0000636705 2016-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJAROMIN2016-12-01 do dziś
2. ImionaMONIKA STANISŁAWA2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-01 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)2016-12-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-06-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-10-17 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-17 do dziś
392 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2017-11-22 do dziś
447 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-06-17 do dziś
546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2019-11-08 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-02-18 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.03.2017 okres OD 17.10.2016 DO 31.12.20162017-03-15 do dziś
2data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3data złożenia 20.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-20 do dziś
4data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
5data złożenia 20.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
6data złożenia 22.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
7data złożenia 11.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.10.2016 DO 31.12.20162017-03-15 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-20 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów