ARTEX BHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000636726
Numer REGON: 365434862
Numer NIP: 1251646444
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-20
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-02-08
Sygnatura akt[RDF/276581/21/629]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEX BHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina KLEMBÓW miejscowość NOWY KRASZEW2018-08-06 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY KRASZEW ulica UL. POLNA nr domu 27A kod pocztowy 05-205 poczta KLEMBÓW kraj POLSKA 2018-08-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejARTEX.BHP.WOLOMIN@GMAIL.COM2016-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.07.2016R., NOTARIUSZ ANITA HNATYSZYN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2263/20162016-09-20 do dziś
227.11.2017 R., REP. A NR 3379/2017, NOTARIUSZ ANITA HNATYSZYN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 2.2018-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-09-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2018-08-06 do dziś
2. ImionaMAGDALENA EDYTA2016-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁOTYCH2019-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-09-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ZA SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2018-08-06 do dziś
2. ImionaMAGDALENA EDYTA2016-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2016-09-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-20 do dziś
214 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2016-09-20 do dziś
314 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2016-09-20 do dziś
414 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2016-09-20 do dziś
514 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2016-09-20 do dziś
614 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2016-09-20 do dziś
714 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ2016-09-20 do dziś
846 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2016-09-20 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.07.2016 DO 31.12.20162020-09-28 do dziś
2data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-28 do dziś
3data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-28 do dziś
4data złożenia 08.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów