AQUALITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000635330
Numer REGON: 365319144
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2024-02-09
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/2613/24/286]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUALITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KĄTY WROCŁAWSKIE miejscowość PIETRZYKOWICE2022-04-19 do dziś
2. Adresmiejscowość PIETRZYKOWICE ulica UL. SPORTOWA nr domu 3 kod pocztowy 55-080 poczta PIETRZYKOWICE kraj POLSKA 2022-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.08.2016 R.2016-09-02 do dziś
219.10.2016 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY TOMASZ HERMET, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY ZEMBALI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REP. A NR 94538/2016, ZMIENIONO § 11 I § 12 UMOWY SPÓŁKI.2017-05-05 do dziś
324.06.2020 R. NOTARIUSZ NINA KLIMZA-CIEJPA, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSCY NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, WROCŁAW, REP. A NR 14367/2020, ZMIENIONO § 11, § 12.2020-12-16 do dziś
428.09.2020 R., MARTA GRZEGOREK ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSCY NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REP. A NR 22726/2020, ZMIENIONO: §11, §12.2020-12-17 do dziś
511.05.2021 R. NOTARIUSZ NINA KLIMZA-CIEJPA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 12439/2021, ZMIENIONO: §11, §12.2021-06-15 do dziś
621.12.2021 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA GRZEGOREK ZASTĘPCA NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 36247/2021, DODANO: § 8 UST. 4; § 4 PKT. OD 17) DO 19); ZMIENIONO: § 1, § 3, § 5, § 6 UST. 1, § 7, § 9, § 11 UST.1, § 12; 28.12.2021 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY DOMINIKA SZIRCH ZASTĘPCA NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 36971/2021, ZMIENIONO: § 9.2022-04-19 do dziś
722.12.2022 R., REP. A NR 30418/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY MALWINA MIESZKALSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSCY & KLIMZA-CIEJPA NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO: § 8, § 102023-01-30 do dziś
802.02.2024 R., REP. A NR 3159/2024, PIOTR SUZANOWICZ ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSCY & KLIMZA-CIEJPA NOTARIUSZE SP. P. WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO: § 5, § 6, § 7, § 9, § 11 UST. 1, § 122024-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2024-02-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2024-02-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2024-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2024-02-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2024-02-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2024-02-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2024-02-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2024-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2024-02-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2024-02-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUALITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3652514692016-09-02 do dziś
4. Numer KRS0000633641 2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROŻEK2022-04-19 do dziś
2. ImionaDAWID BŁAŻEJ2022-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-04-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-04-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOCEWICZ2022-04-19 do dziś
2. ImionaCEZARY2022-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-04-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-04-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-04-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5239181382023-01-30 do dziś
4. Numer KRS0001007969 2023-01-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-01-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2023-01-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200,00 ZŁ (DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2023-01-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200,00 ZŁ (DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2023-01-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-01-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ AQUALITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIETRZYKOWICACH.2024-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUALITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3652514692016-09-02 do dziś
4. Numer KRS0000633641 2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-09-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-09-02 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2016-09-02 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-09-02 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-09-02 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-09-02 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-09-02 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-09-02 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2016-09-02 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2018 okres OD 02.09.2016 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4data złożenia 29.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-29 do dziś
5data złożenia 19.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
6data złożenia 19.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.09.2016 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów