GRUPA ZAKUPOWA UNIA-MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000635287
Numer REGON: 365306360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-08-02
Sygnatura akt[RDF/411637/22/668]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ZAKUPOWA UNIA-MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat OSTROWIECKI gmina OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI miejscowość OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI2016-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ulica UL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu 49 kod pocztowy 27-400 poczta OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI kraj POLSKA 2016-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.06.2016 R., REP. A 5551/2016, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 22/4.2016-09-02 do dziś
202.06.2017 R., REP. A 4875/2017, NOTARIUSZ ŻYWIA LIPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 22/4 - ZMIENIONO: § 5, § 7 UST. 2 I 3; 14.07.2017 R., REP. A 6637/2017, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 22/4 - ZMIENIONO: § 5, § 7 UST. 2 I 3.2017-10-23 do dziś
323.05.2018 R., REP. A 4321/2018, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 22/4 - ZMIENIONO: § 5, § 7 UST. 2 I UST. 3.2018-10-08 do dziś
415.07.2020 R., REP. A 7246/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 22 LOK. 2; ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO: § 5, § 7 UST. 2 I UST. 3.2020-09-28 do dziś
528.04.2021 R., REP. A 4349/2021, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 22 LOK. 2; ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO: § 5, § 7 UST. 2 I 3, § 14.2021-07-14 do dziś
616.07.2021 R., REP. A 7374/2021, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 22 LOK. 2; ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO: § 5, § 7 UST. 2 I 3, § 14.2021-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLICHOTA2016-09-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-09-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJOWICZ2016-09-02 do dziś
2. ImionaBOGDAN2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-09-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOSIOWSKI2016-09-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WOJCIECH2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOSIOWSKI2016-09-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH GRZEGORZ2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-09-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIKI SEREDA2016-09-02 do dziś
2. ImionaZENON2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-09-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWATRAL2016-09-02 do dziś
2. ImionaDARIUSZ STANISŁAW2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-11-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-11-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAFAŁOWSKA2016-09-02 do dziś
2. ImionaDANUTA2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-09-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAFAŁOWSKI2016-09-02 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-09-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
9
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIŃKOWSKI2016-09-02 do dziś
2. ImionaMAREK TOMASZ2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-09-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
10
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANISZEWSKI2016-09-02 do dziś
2. ImionaLUCJAN2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-09-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZL2016-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
11
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLICHOTA2016-09-02 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-09-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
12
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEC2016-09-02 do dziś
2. ImionaRYSZARD2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-09-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
13
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA ZAKUPOWA UNIA - MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2602224892016-09-02 do dziś
4. Numer KRS0000304083 2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
14
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIEŃ2016-09-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZDZISŁAW2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-09-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
15
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2016-09-02 do dziś
2. ImionaPIOTR CZESŁAW2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
16
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBIECH2017-10-23 do dziś
2. ImionaELŻBIETA HELENA2017-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-10-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-10-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-10-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-10-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-10-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2017-10-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2017-10-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
17
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIĘCIARA2018-10-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2018-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-10-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2018-10-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2018-10-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2018-10-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-10-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
18
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIEŃ2018-10-08 do dziś
2. ImionaJOLANTA2018-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-10-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2018-10-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2018-10-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2018-10-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-10-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
19
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALCZEWSKI2018-10-08 do dziś
2. ImionaLESZEK MARIAN2018-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-10-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2018-10-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2018-10-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2018-10-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-10-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
20
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYŃSKI2018-10-08 do dziś
2. ImionaPIOTR ZDZISŁAW2018-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-10-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2018-10-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2018-10-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2018-10-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-10-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
21
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIEŃ2018-10-08 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JANUSZ2018-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-10-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2018-10-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2018-10-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2018-10-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-10-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
22
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASIK2020-09-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-09-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-09-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-09-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2020-09-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2020-09-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2020-09-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
23
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIK LICHOTA2021-10-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA IRMINA2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-10-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-10-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-10-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-07-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
24
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLICHOTA2021-07-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAKUB2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-07-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
25
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIŃKOWSKI2021-07-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARCIN2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-07-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
26
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKI2021-07-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-07-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
27
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKI2021-07-14 do dziś
2. ImionaKAROL2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-07-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
28
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKI2021-07-14 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-07-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
29
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKI2021-07-14 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-07-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
30
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁOSIK2021-10-19 do dziś
2. ImionaJOANNA2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-10-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-10-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-10-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-07-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
31
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKA PŁONKA2021-07-14 do dziś
2. ImionaEWELINA KATARZYNA2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-07-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
32
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLICHOTA2021-07-14 do dziś
2. ImionaAGATA URSZULA2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-07-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2021-07-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
33
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIEBODA2021-10-19 do dziś
2. ImionaMARCIN KRZYSZTOF2021-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-10-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-10-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-10-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2021-10-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2021-10-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2021-10-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-10-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
34
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZERSZEŃ2021-10-19 do dziś
2. ImionaJACEK PIOTR2021-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-10-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-10-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-10-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-10-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-10-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2021-10-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2021-10-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2021-10-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-10-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
35
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZERSZEŃ2021-10-19 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANTONI2021-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-10-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-10-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-10-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-10-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-10-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2021-10-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2021-10-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2021-10-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-10-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE.2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA ZAKUPOWA UNIA - MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2602224892016-09-02 do dziś
4. Numer KRS0000304083 2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2016-09-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2016-09-02 do dziś
210 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2016-09-02 do dziś
310 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2016-09-02 do dziś
446 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2016-09-02 do dziś
558 13 Z WYDAWANIE GAZET2016-09-02 do dziś
658 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2016-09-02 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2016-09-02 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-02 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 02.09.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
3data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
4data złożenia 20.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
5data złożenia 02.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.09.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.09.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów