LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000633246
Numer REGON: 365265388
Numer NIP: 6112768666
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/542833/23/45]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-08-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIA GÓRA gmina JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2016-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica UL. JANA SOBIESKIEGO nr domu 53 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2016-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.06.2016 R. NOTARIUSZ JUSTYNA BLANDZI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MIELŻYŃSKIEGO 18/5, REP A NR 5897/2016.2016-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2016-08-29 do dziś
2. ImionaARTUR2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 650,00 ZŁ(DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2016-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2016-08-29 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 650,00 ZŁ(DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2016-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALECZKO2016-08-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 650,00 ZŁ(DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2016-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-29 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2016-08-29 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 050,00 ZŁ(DWA TYSIĄCE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2016-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2016-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2016-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2016-08-29 do dziś
2. ImionaARTUR2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2016-08-29 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALECZKO2016-08-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2016-08-29 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2016-08-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2016-08-29 do dziś
210 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-08-29 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2016-08-29 do dziś
422 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-08-29 do dziś
546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2016-08-29 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-08-29 do dziś
747 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-29 do dziś
847 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-29 do dziś
947 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2017 okres OD 22.06.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
2data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
3data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
4data złożenia 12.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
5data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
6data złożenia 02.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-02 do dziś
7data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.06.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-02 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.06.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-02 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów