APTEKI DLA CIEBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000630905
Numer REGON: 634282849
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-04-27
Sygnatura akt[RDF/483997/23/593]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI DLA CIEBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-08-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. OGNIK nr domu 18 kod pocztowy 60-386 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.04.2016 R., NOTARIUSZ PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2237/2016.2016-08-08 do dziś
229.11.2016 R., REP. A NR 5670/2016, NOTARIUSZ PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY ULICY KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 28/3, ZMIENIONO: UST. 1 W § 5 UMOWY SPÓŁKI, DODANO: UST. 5 W § 5 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-08-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2016-08-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI „APTEKI DLA CIEBIE” ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ APTEKI DLA CIEBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „APTEKI DLA CIEBIE” ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN SPÓŁKA JAWNA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z DNIA 29 KWIETNIA 2016 R. - ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA ŻMUDĘ-TRZEBIATOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 28/3, REP. A NR 2233/2016.2016-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„APTEKI DLA CIEBIE” ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN SPÓŁKA JAWNA2016-08-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-08-08 do dziś
3. Numer w rejestrze0000298082 2016-08-08 do dziś
5. Numer REGON6342828492016-08-08 do dziś
6. Numer NIP78117049222016-08-08 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZATORSKA ŁUKASZYK2016-08-08 do dziś
2. ImionaRENATA2016-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały667 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.700,00 ZŁ2016-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2016-08-08 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2016-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały667 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.700,00 ZŁ2016-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego133400,00 ZŁ2016-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2016-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZATORSKA ŁUKASZYK2016-08-08 do dziś
2. ImionaRENATA2016-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2016-08-08 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2016-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-10-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2022-10-28 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-08 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-08 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-08-08 do dziś
547 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-08-08 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-08-08 do dziś
777 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2016-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2017 okres OD 08.08.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
2data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
4data złożenia 06.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
5data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
6data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
7data złożenia 27.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-27 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 08.08.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.08.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.08.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2016-12-15 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĄPIŁO W DRODZE PRZEJĘCIA PRZEZ SPÓŁKĘ POD FIRMĄ APTEKI DLA CIEBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) SPÓŁKI POD FIRMĄ „APTEKA DLA CIEBIE” ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN SPÓŁKA JAWNA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 492§ 1 PKT 1) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TO JEST POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI „APTEKA DLA CIEBIE” ZATORSKA-ŁUKASZYK, BARAN SPÓŁKA JAWNA NA SPÓŁKĘ APTEKI DLA CIEBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PODJĘTA W DNIU 29 LISTOPADA 2016 ROKU, REP. A NR 5670/2016, NOTARIUSZ PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 28/3. UCHWAŁA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ PODJĘTA W DNIU 29 LISTOPADA 2016 R., REP. A NR 5665/2016, NOTARIUSZ PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 28/3.2016-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów