„APTEOPHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000621299
Numer REGON: 364597711
Numer NIP: 8522621604
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-03-30
Sygnatura akt[RDF/476583/23/677]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEOPHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina DOBRA (SZCZECIŃSKA) miejscowość BEZRZECZE2021-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość BEZRZECZE ulica UL. STAROWIEJSKA nr domu 2 kod pocztowy 71-220 poczta BEZRZECZE kraj POLSKA 2021-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„APTEOPHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W KOSZLINIE2016-12-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2016-12-02 do dziś
3. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica SZPITALNA nr domu 1a kod pocztowy 75-720 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2016-12-02 do dziś
21. Firma oddziału„APTEOPHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W TRZCIANCE2016-12-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina TRZCIANKA miejscowość TRZCIANKA2016-12-02 do dziś
3. Adresmiejscowość TRZCIANKA ulica OS. STANISŁAWA PONIATOWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 64-980 poczta TRZCIANKA kraj POLSKA 2016-12-02 do dziś
31. Firma oddziału„APTEOPHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W BIAŁYM BORZE2017-09-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECINECKI gmina BIAŁY BÓR miejscowość BIAŁY BÓR2017-09-29 do dziś
3. Adresmiejscowość BIAŁY BÓR ulica UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA nr domu 5 kod pocztowy 78-425 poczta BIAŁY BÓR kraj POLSKA 2017-09-29 do dziś
41. Firma oddziału„APTEOPHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W KOSZALINIE2017-09-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2017-09-29 do dziś
3. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. JULIANA KRZYŻANOWSKIEGO nr domu 26 kod pocztowy 75-328 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2017-09-29 do dziś
51. Firma oddziału„APTEOPHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W WAŁCZU2017-09-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat WAŁECKI gmina WAŁCZ miejscowość WAŁCZ2017-09-29 do dziś
3. Adresmiejscowość WAŁCZ ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 13 nr lokalu 25 kod pocztowy 78-600 poczta WAŁCZ kraj POLSKA 2017-09-29 do dziś
61. Firma oddziału„APTEOPHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ I W SZCZECINKU2018-02-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECINECKI gmina SZCZECINEK miejscowość SZCZECINEK2018-02-28 do dziś
3. Adresmiejscowość SZCZECINEK ulica UL. BOH. WARSZAWY nr domu 6 kod pocztowy 78-400 poczta SZCZECINEK kraj POLSKA 2018-02-28 do dziś
71. Firma oddziału„APTEOPHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ II W SZCZECINKU2018-02-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECINECKI gmina SZCZECINEK miejscowość SZCZECINEK2018-02-28 do dziś
3. Adresmiejscowość SZCZECINEK ulica UL. WARCISŁAWA IV nr domu 3 kod pocztowy 78-400 poczta SZCZECINEK kraj POLSKA 2018-02-28 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.05.2016 R.2016-06-01 do dziś
23 LISTOPADA 2016 R. REPERTORIUM A NR 7122/2016, NOTARIUSZ DR WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §5, §6, §7, §11.2016-12-02 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 LISTOPADA 2020 R., REP. A NR 9977/2020, NOTARIUSZ FILIP SOBECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §3; §5 UST.2; §6 UST.1; §7 PKT 1; §11 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2021-03-24 do dziś
4ZMIANA UMOWY Z DN. 16.12.2020, REP A 19970/2020 ORAZ REP A 19976/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, NOTARIUSZ DOROTA ANDRZEJEWSKA, AKT NOTARIALNY REP A 19970/2020 ZMIANA PARAGRAFU 13 UMOWY, AKT NOTARIALNY REP A 19976/2020 ZMIANA PARAGFRAFU 5,6 UST. 1, 7, 9, 10 ORAZ 11 UMOWY2021-10-28 do dziś
5ZMIANA UMOWY Z DN. 14.12.2021, REP A 8111/2021 ORAZ REP A 8115/2021, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, NOTARIUSZ FILIP SOBECKI, AKT NOTARIALNY REP A REP A 8111/2021 ZMIANA PARAGRAFU 5, 6 UST. 1, 7, 9, 11 UMOWY, AKT NOTARIALNY REP A 8115/2021 ZMIANA PARAGFRAFU 5, 6 UST. 1, 7 ORAZ 11 UMOWY2022-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„APTEOPHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3604634802016-06-01 do dziś
4. Numer KRS0000536649 2016-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASŁAWSKI2021-10-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-10-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-10-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-10-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-10-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„EXTRAPHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3214345502022-01-31 do dziś
4. Numer KRS0000479191 2022-01-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2022-01-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2022-01-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2022-01-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYDO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA JEST KOMPLEMENTARIUSZ „APTEOPHARM” SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„APTEOPHARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3604634802016-06-01 do dziś
4. Numer KRS0000536649 2016-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2016-06-01 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-06-01 do dziś
321 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2016-06-01 do dziś
432 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-01 do dziś
546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2016-06-01 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-01 do dziś
786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-01 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2016-06-01 do dziś
973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2016-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
2data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
3data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4data złożenia 29.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-23 do dziś
5data złożenia 19.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
6data złożenia 06.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
7data złożenia 30.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów