ARTIMAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000616163
Numer REGON: 364347747
Numer NIP: 7010573907
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-11-03
Sygnatura akt[RDF/360162/21/245]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIMAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SĄCHOCKA nr domu 3 nr lokalu 38 kod pocztowy 02-116 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.04.2016 R., REP. A NR 2664/2016, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2016-04-29 do dziś
206.10.2016R., REP. A NR 9952/2016, NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §1, §2, §5, §10 UST. 3.2017-01-10 do dziś
327.08.2019 R., REP. A 4118/2019, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2, § 5, § 10 UST. 32019-09-12 do dziś
429.04.2021R., REP. A NR 5312/2021, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §2, W §3 UST.1 PO PKT 20) DODAJE SIĘ PKT 21)-27), W §5 PO UST.3 DODAJE SIĘ UST.3A I 3B, ZMIANY W §5 UST.4, §8, §10 UST.3, §10 UST.4, §11 UST.22021-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTIMAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3649724222017-01-10 do dziś
4. Numer KRS0000627880 2017-01-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTAPIUK2021-05-24 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARKOWSKI2021-05-24 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARKOWSKA2021-05-24 do dziś
2. ImionaANNA2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-05-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2021-05-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ.2021-05-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ.2021-05-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-05-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTAPIUK2021-05-24 do dziś
2. ImionaPAULINA ZOFIA2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-05-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2021-05-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ.2021-05-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ.2021-05-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-05-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOM DZIAŁAJĄCYM SAMODZIELNIE2021-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTAPIUK2021-05-24 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARKOWSKI2021-05-24 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTIMAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3649724222017-01-10 do dziś
4. Numer KRS0000627880 2017-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOTYLA2019-06-27 do dziś
2. ImionaRAFAŁ LESZEK2019-06-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-06-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-04-29 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-04-29 do dziś
352 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2016-04-29 do dziś
452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-04-29 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-04-29 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-04-29 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-04-29 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-04-29 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.02.2020 okres OD 14.04.2016 DO 31.12.20162020-02-07 do dziś
2data złożenia 10.02.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-10 do dziś
3data złożenia 10.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-10 do dziś
4data złożenia 12.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-12 do dziś
5data złożenia 03.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.04.2016 DO 31.12.20162020-02-07 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.04.2016 DO 31.12.20162020-02-07 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów