AQUA BALTIC MINERALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000614177
Numer REGON: 364258021
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-07-11
Sygnatura akt[RDF/404123/22/77]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA BALTIC MINERALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat NOWODWORSKI gmina STEGNA miejscowość RYBINA2016-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość RYBINA nr domu 43 kod pocztowy 82-103 poczta RYBINA kraj POLSKA 2016-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI-AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 KWIETNIA 2016 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ KATARZYNĘ GRAJEWSKĄ-BARTOSZ W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. PODJAZD 7/2 W SOPOCIE 81-805, REP.A NR 1586/2016 R.2016-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUA BALTIC MINERALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3637958632016-04-20 do dziś
4. Numer KRS0000603932 2016-04-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZESZUTEK2016-04-20 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2016-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-04-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-04-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-04-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2016-04-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2016-04-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2016-04-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZESZUTEK2016-04-20 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARCIN2016-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-04-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-04-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-04-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2016-04-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2016-04-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2016-04-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZESZUTEK2016-04-20 do dziś
2. ImionaPIOTR MACIEJ2016-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-04-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-04-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-04-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-04-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2016-04-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2016-04-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2016-04-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI AQUA BALTIC MINERALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ. AQUA BALTIC MINERALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK.2016-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUA BALTIC MINERALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3637958632016-04-20 do dziś
4. Numer KRS0000603932 2016-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2016-04-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-04-20 do dziś
208 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2016-04-20 do dziś
308 91 Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW2016-04-20 do dziś
408 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-04-20 do dziś
509 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2016-04-20 do dziś
625 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2016-04-20 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-04-20 do dziś
825 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-04-20 do dziś
928 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2016-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
2data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
3data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
5data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
6data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-12-272022-01-14 do dziś