EMTEL ŚLIWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000610107
Numer REGON: 364062602
Numer NIP: 6482777404
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[RDF/391193/22/896]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMTEL ŚLIWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZABRZE gmina ZABRZE miejscowość ZABRZE2016-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 66 kod pocztowy 41-807 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2016-03-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMEDICAL@EMTEL.COM.PL2016-07-11 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EMTEL.COM.PL2016-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.02.2016 R. NOTARIUSZ JOANNA WARZECHA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REPERTORIUM A NR 730/20162016-03-30 do dziś
201.06.2016 R. NOTARIUSZ JOANNA WARZECHA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REPERTORIUM A NR 3947/2016 - ZMIENIONO: § 3 UST. 1, § 6 UST. 1, § 82016-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWA2016-03-30 do dziś
2. ImionaWALDEMAR BRONISŁAW2016-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWA2016-03-30 do dziś
2. ImionaCELINA JADWIGA2016-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-03-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2016-03-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2016-03-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2016-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-03-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2016-03-30 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BOŻENA2016-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-03-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2016-03-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2016-03-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2016-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-03-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWA2016-03-30 do dziś
2. ImionaMARCIN JACEK2016-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-03-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2016-03-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2016-03-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2016-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-03-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO2016-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWA2016-03-30 do dziś
2. ImionaWALDEMAR BRONISŁAW2016-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŚLIWA2016-03-30 do dziś
2. ImionaMARCIN JACEK2016-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-03-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2016-03-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-03-30 do dziś
246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2016-03-30 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2016-03-30 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-03-30 do dziś
595 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2016-03-30 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-03-30 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-03-30 do dziś
872 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2016-03-30 do dziś
933 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2016-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.04.2017 okres OD 29.03.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
2data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
3data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
4data złożenia 24.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
5data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
6data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.03.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów