INSTYTUT ZDROWIA MEDICALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000608624
Numer REGON: 363992569
Numer NIP: 9492206372
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-03-22
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1246/23/974]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ZDROWIA MEDICALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2016-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica ALEJA WYZWOLENIA nr domu 10 nr lokalu 9 kod pocztowy 42-224 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2016-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.03.2016R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI PRZY UL. TYLNEJ 4C LOK.38, REP. A NR 408/20162016-03-18 do dziś
203.01.2017R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI PRZY ULICY TYLNEJ 4C LOK.38, REP. A NR 2/2017, ZMIANA §4, §5 UST.1 PKT 2), §6 UST.2, §12 UST.1, DODANO §5 UST.1 PKT 3)2017-02-13 do dziś
329.04.2021 R., REP. A NR 1597/2021, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KOWALCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA KOWALCZYK, ZIEMOWIT KUKULSKI SPÓŁKA CYWILNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. TORUŃSKA 6, ZMIENIONO: § 5 UST. 1 PKT 2, § 5 UST. 1 PKT 32021-07-26 do dziś
428.12.2022 R. NOTARIUSZ MAGDALENA GEMEL, KANCELARIA NOTARIALNA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, UL. TKACKA 4, REP. A NR 6338/2022, ZMIENIONO: §4, §5 UST.1, §6 UST.2, §7 UST.1, §8, §10, §11, §12 UST.1, §16, DODANO UST.3 W §14.2023-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEDICALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635976892016-03-18 do dziś
4. Numer KRS0000599022 2016-03-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIZLER2017-02-13 do dziś
2. ImionaEDYTA ANNA2017-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-02-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-02-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2017-02-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego8.193.266,29 ZŁ2021-07-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
12. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-02-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIZLER KWIECIEŃ2023-03-22 do dziś
2. ImionaKAMILA KATARZYNA2023-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIZLER2023-03-22 do dziś
2. ImionaEDYTA ANNA2023-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2023-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2023-03-22 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW MAREK2023-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-03-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-03-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-03-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej55.000,00 ZŁ2023-03-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego55.000,00 ZŁ2023-03-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego55.000,00 ZŁ2023-03-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-03-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.2023-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIZLER2023-03-22 do dziś
2. ImionaEDYTA ANNA2023-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIZLER KWIECIEŃ2023-03-22 do dziś
2. ImionaKAMILA KATARZYNA2023-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEDICALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635976892016-03-18 do dziś
4. Numer KRS0000599022 2016-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2016-03-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-18 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2016-03-18 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2016-03-18 do dziś
486 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2016-03-18 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2016-03-18 do dziś
686 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2016-03-18 do dziś
786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-18 do dziś
887 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2016-03-18 do dziś
996 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2016-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.03.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
2data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4data złożenia 28.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
5data złożenia 30.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-30 do dziś
6data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.03.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów