L&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) - ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000608337
Numer REGON: 363987700
Numer NIP: 1080021133
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2024-05-29
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/29248/24/361]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2016-03-17 do dziś
3. NazwaL&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) - ODDZIAŁ W POLSCE2016-03-17 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejL&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED2016-03-17 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR PRZEDSIĘBIORSTW L72900MH-2012PLC2321692021-02-02 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGINDIE2016-03-17 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-17 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-17 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHŁODNA nr domu 52 kod pocztowy 00-872 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-03-17 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj INDIE jednostka podziału terytorialnego MAHARASHTRA miejscowość MUMBAJ ulica L&T HOUSE, N.M.MARG, BALLARD ESTATE nr domu 400001 nr lokalu kod pocztowy poczta 2016-03-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuRADA DYREKTORÓW2016-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyKAŻDY Z DYREKTORÓW UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2016-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUNDARARAJAN2023-08-18 do dziś
2. ImionaARUNA2023-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2023-08-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAXENA2023-08-18 do dziś
2. ImionaALIND2023-08-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2023-08-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIRANDA2022-01-14 do dziś
2. ImionaLUIS2022-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2022-01-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMAKRISHNAN2021-02-02 do dziś
2. ImionaCHANDRASEKARAN2021-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2021-02-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUMAR2020-03-03 do dziś
2. ImionaNARAYANAN2020-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2020-03-03 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUROHIT2020-03-03 do dziś
2. ImionaAPURVA2020-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2020-03-03 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANERJEE2020-03-03 do dziś
2. ImionaSUDIP2020-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2020-03-03 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaABHISHEK2020-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2020-03-03 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAIK2016-03-17 do dziś
2. ImionaANILKUMAR MANIBHAI2016-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2016-03-17 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEKHARIPURAM NARAYANAN2016-03-17 do dziś
2. ImionaSUBRAHMANYAN2016-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2016-03-17 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHADHA2016-03-17 do dziś
2. ImionaAMIT2016-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2016-03-17 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANDA2016-03-17 do dziś
2. ImionaKESHAB2016-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2016-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoRAVINDRANATHAN2024-02-22 do dziś
2. ImionaRAJKUMAR2024-02-22 do dziś
21. NazwiskoSINHA2024-02-22 do dziś
2. ImionaABHISHEK2024-02-22 do dziś
31. NazwiskoKHATRI2024-05-29 do dziś
2. ImionaVISHAL2024-05-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-03-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2016-03-17 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-03-17 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-03-17 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2016-03-17 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-03-17 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-03-17 do dziś
726 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2016-03-17 do dziś
895 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2016-03-17 do dziś
946 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2016-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.09.2017 okres OD 17.03.2016 DO 31.03.20172017-10-09 do dziś
2data złożenia 14.01.2019 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182019-01-24 do dziś
3data złożenia 30.12.2019 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-12-30 do dziś
4data złożenia 12.05.2021 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202021-05-12 do dziś
5data złożenia 30.12.2022 okres OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-12-30 do dziś
6data złożenia 05.10.2023 okres OD 01.04.2022 DO 31.03.20232023-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.04.2017 DO 31.03.20182019-01-24 do dziś
2OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-12-30 do dziś
3OD 01.04.2019 DO 31.03.20202021-05-12 do dziś
4OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-12-30 do dziś
5OD 01.04.2022 DO 31.03.20232023-10-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów