BOZ DEVELOPMENT BIJOŚ, OSTROWSKI, ZGÓRSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000605178
Numer REGON: 180139391
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-29
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-05-25
Sygnatura akt[RDF/383111/22/791]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 180139391 NIP 81334578892016-02-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOZ DEVELOPMENT BIJOŚ, OSTROWSKI, ZGÓRSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2016-02-29 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. GEODETÓW nr domu 3 kod pocztowy 35-959 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2016-02-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.02.2016R., REP. A NR 599/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA MORAWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE2016-02-29 do dziś
201.04.2016R., REP. A NR 987/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA MORAWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA: ART. 7, ART. 8, ART. 92016-04-06 do dziś
309.05.2016R.; REP. A NR 1452/2016; NOTARIUSZ AGNIESZKA MORAWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA MORAWIEC NOTARIUSZ, UL. PLAC ŚRENIAWITÓW 6/3, 35-032 RZESZÓW. ZMIENIONO PAR.7.2016-09-19 do dziś
402.12.2016R., REP. A NR 3798/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA MORAWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA: PAR. 6 UST. 12016-12-22 do dziś
503.01.2018R., REP. A NR 19/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY EWA MAJKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA AGNIESZKI MORAWIEC KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIENIONO: PAR. 7, PAR. 8, PAR. 92018-01-16 do dziś
631.12.2018 R., REP. A NR 2568/2018, NOTARIUSZ EWA MAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIENIONO PAR. 7, PAR. 8, PAR. 92019-03-13 do dziś
715.02.2021 R. REP. A NR 881/2021, NOTARIUSZ EWA MAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE - ZMIENIONO PAR: 2, 8, 9, 10, 11, 12 UST.2, 14 UST.2, 15 UST.2, 16.2021-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-02-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ „NIERUCHOMOŚCI AR” A.BIJOŚ I S-KA SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ BOZ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA PODSTAWIE UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU ORAZ PLANU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPÓŁKĘ CYWILNĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ Z DNIA 25.02.2016R., REP. A NR 599/20162016-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„NIERUCHOMOŚCI AR” A.BIJOŚ I S-KA SPÓŁKA CYWILNA2016-02-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-02-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGÓRSKI2016-02-29 do dziś
2. ImionaJAN MARIAN2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-02-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-02-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-02-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-02-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3000,002016-02-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.449.230,34 ZŁ2016-09-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Brak wpisów
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKA MAKARA2021-03-17 do dziś
2. ImionaIWONA2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2021-03-17 do dziś
2. ImionaMAREK2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAMROZIK2021-03-17 do dziś
2. ImionaSYLWIA PATRYCJA2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-03-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIJOŚ2021-03-17 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JAN2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGÓRSKI2021-03-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGÓRSKI2021-03-17 do dziś
2. ImionaJAN MARIAN2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2021-03-17 do dziś
2. ImionaJERZY MARIAN2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
9
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIJOŚ2021-03-17 do dziś
2. ImionaKAMIL PAWEŁ2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-03-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
10
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIJOŚ2021-03-17 do dziś
2. ImionaKAROL MAKSYMILIAN2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-03-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
11
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOZ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3637984882021-03-17 do dziś
4. Numer KRS0000603767 2021-03-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-03-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2021-03-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego22.703,95 ZŁ2021-03-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
12
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIJOŚ2021-07-07 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-07-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-07-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-07-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-07-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-02-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: ALEKSANDER BIJOŚ, JERZY OSTROWSKI, JAN ZAGÓRSKI I GRZEGORZ ZAGÓRSKI. KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZE: MIROSŁAW BIJOŚ, KAROL BIJOŚ, MAREK OSTROWSKI, IWONA OSTROWSKA-MAKARA I SYLWIA JAMROZIK SĄ POZBAWIENI PRAWA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2021-03-17 do dziś
2. ImionaJERZY MARIAN2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIJOŚ2021-03-17 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JAN2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGÓRSKI2021-03-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGÓRSKI2021-03-17 do dziś
2. ImionaJAN MARIAN2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-02-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-12-22 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-12-22 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-12-22 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-22 do dziś
501 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2016-12-22 do dziś
601 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2016-12-22 do dziś
701 21 Z UPRAWA WINOGRON2016-12-22 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-12-22 do dziś
901 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2016-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2017 okres OD 29.02.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
2data złożenia 16.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
3data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
4data złożenia 05.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
5data złożenia 12.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
6data złożenia 25.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.02.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów