BOMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000600819
Numer REGON: 363690816
Numer NIP: 1182118988
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-10-09
Sygnatura akt[RDF/345927/21/716]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina STARE BABICE miejscowość LUBICZÓW2016-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBICZÓW ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 77 kod pocztowy 05-082 poczta STARE BABICE kraj POLSKA 2016-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.01.2016R., REPERTORIUM A NR 277/2016 NOTARIUSZ DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2016-02-04 do dziś
208.09.2017 R., REP. A NR 7074/2017, NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRYLEWSKA-IWAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 2 UST. 1, § 3 UST. 7 PKT 1) I PKT 2) UMOWY SPÓŁKI.2017-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3634691122016-02-04 do dziś
4. Numer KRS0000590881 2016-02-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘSINA2016-02-04 do dziś
2. ImionaOSKAR2016-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-02-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2016-02-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego600.000 ZŁ2017-12-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200.000,00 ZŁ2016-02-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-04 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego400.000 ZŁ2017-12-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘSINA2016-02-04 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2016-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-02-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2016-02-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego600.000 ZŁ2017-12-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200.000,00 ZŁ2016-02-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-04 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego400.000 ZŁ2017-12-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘSINA2016-02-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH GRZEGORZ2016-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-02-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2016-02-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200.000,00 ZŁ2016-02-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200.000,00 ZŁ2016-02-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKA GĘSINA2016-02-04 do dziś
2. ImionaBOŻENA ANNA2016-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-02-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2016-02-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200.000,00 ZŁ2016-02-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200.000,00 ZŁ2016-02-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI. ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST ZARZĄD W SKŁADZIE OSKAR GĘSINA ORAZ MATEUSZ GĘSINA. KOMPLEMENTARIUSZA MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3634691122016-02-04 do dziś
4. Numer KRS0000590881 2016-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-02-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-04 do dziś
227 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-12-04 do dziś
332 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-04 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-12-04 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-04 do dziś
673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2017-12-04 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-12-04 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2017-12-04 do dziś
918 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2017-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
2data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
3data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
4data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5data złożenia 09.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów