ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000599733
Numer REGON: 242841025
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2021-10-04
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/11944/21/880]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2016-02-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 242841025 NIP 64827651282016-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA2016-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZABRZE gmina ZABRZE miejscowość ZABRZE2016-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica UL. WOLNOŚCI nr domu 262 kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2020-04-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCONTACT@ARTIFEXMUNDI.COM2016-02-01 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTIFEXMUNDI.COM2016-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.01.2016 R. NOTARIUSZ PIOTR KAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, REPERTORIUM A NR 371/20162016-02-01 do dziś
217.02.2016 R., REP. A NR 534/2016, NOTARIUSZ KATARZYNA STENCEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO: § 5 UST. 1; § 6 UST. 1; § 7 UST. 42016-03-21 do dziś
330.03.2016 R. NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2960/2016 - ZMIENIONO: § 16 UST. 1, § 19 UST. 4, § 25 UST. 42016-06-14 do dziś
427.06.2016 R. - REP.A NR 2490/2016, NOTARIUSZ KATARZYNA STENCEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2016-07-22 do dziś
502.09.2016 R., REP. A NR 7718/2016, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 5, § 62016-10-06 do dziś
627.06.2016 R., REP.A NR 2498/2016, NOTARIUSZ KATARZYNA STENCEL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, DOPRECYZOWANY W DNIU 27.09.2016 R., REP.A NR 6111/2016, NOTARIUSZ ŁUCJA KALISZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ORAZ OŚWIADCZENIEM ZARZĄDU SPÓŁKI OBJĘTYM AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 02.11.2016 R., REP.A NR 4576/2016, NOTARIUSZ KATARZYNA STENCEL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH - ZMIENIONO §5 UST.1 STATUTU SPÓŁKI2016-12-02 do dziś
712.06.2017R., REP. A NR 2868/2017, NOTARIUSZ KATARZYNA STENCEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIENIONO §15 UST. 1.2017-07-28 do dziś
806.06.2018R. - REP. A NR 2352/2018, NOTARIUSZ KATARZYNA STENCEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, 01.08.2018R. - REP. A NR 3243/2018, NOTARIUSZ KATARZYNA STENCEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - ZMIENIONO: §5 UST. 1; §6 UST. 2.2018-09-19 do dziś
912.08.2020 R., NOTARIUSZ KATARZYNA STENCEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 2305/2020 - ZMIENIONO: §5 UST.1, §6 UST.1, - DODANO: §5 UST.3 Z INDEKSEM 1 UMOWY SPÓŁKI2020-10-06 do dziś
1021.04.2021 R., , NOTARIUSZ KATARZYNA STENCEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 1340/2021 - DODANO: §7A STATUTU2021-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-01 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2016-02-01 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2016-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2016-02-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE ARTIFEX MUNDI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ARTIFEX MUNDI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NR 1 Z 11.01.2016 R., PODJĘTA W OBECNOŚCI NOTARIUSZA PIOTRA KAŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, REPERTORIUM A NR 364/20152016-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaARTIFEX MUNDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-02-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000411007 2016-02-01 do dziś
5. Numer REGON2428410252016-02-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego118970,00 ZŁ2018-09-19 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego7300,42 ZŁ2021-10-04 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji118970002018-09-19 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,01 ZŁ2016-02-01 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego118970,00 ZŁ2018-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiB2016-02-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii64000002016-02-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-02-01 do dziś
21. Nazwa serii akcjiA12016-10-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii35100002020-10-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-10-06 do dziś
31. Nazwa serii akcjiA22016-10-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii900002016-10-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-10-06 do dziś
41. Nazwa serii akcjiC2016-12-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5000002016-12-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-12-02 do dziś
51. Nazwa serii akcjiD2018-09-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii13970002018-09-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-09-19 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2016-02-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2016-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKUSZEWSKI2020-10-30 do dziś
2. ImionaROBERT2020-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZYK2019-03-19 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANEK2016-02-01 do dziś
2. ImionaKAMIL2016-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2016-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRUDZIŃSKI2020-10-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2020-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-30 do dziś
21. NazwiskoGORCZYCA2020-02-27 do dziś
2. ImionaFILIP2020-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-27 do dziś
31. NazwiskoMARKIEL2020-02-27 do dziś
2. ImionaADAM2020-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-27 do dziś
41. NazwiskoDITRYCH2017-07-28 do dziś
2. ImionaROBERT DARIUSZ2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-28 do dziś
51. NazwiskoNOWAKOWSKA2016-07-22 do dziś
2. ImionaEWELINA2016-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-22 do dziś
61. NazwiskoWROŃSKI2016-02-01 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2016-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAZURKIEWICZ2020-10-30 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-10-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2016-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-02-01 do dziś
218 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2016-02-01 do dziś
332 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2016-02-01 do dziś
458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2016-02-01 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-02-01 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-02-01 do dziś
762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2016-02-01 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-02-01 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
2data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
3data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
4data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
5data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
6data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7data złożenia 11.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
8data złożenia 11.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
9data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
10data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-11 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów