APTEKI WIELKOPOLSKICH FARMACEUTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000599714
Numer REGON: 363612265
Numer NIP: 7773258342
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/504146/23/544]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI WIELKOPOLSKICH FARMACEUTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina MOSINA miejscowość MOSINA2016-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość MOSINA ulica PL. 20 PAŹDZIERNIKA nr domu 25 kod pocztowy 62-050 poczta MOSINA kraj POLSKA 2016-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.01.2016R.2016-01-29 do dziś
226.02.2016R., NOTARIUSZ DOROTA TUPAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 609/2016 - UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.2016-08-04 do dziś
312.05.2016R., NOTARIUSZ DOROTA TUPAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1170/2016 - ZMIENIONO §6 UMOWY SPÓŁKI.2016-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPOREK2016-08-04 do dziś
2. ImionaIWONA2016-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ2019-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTEKA FABIABNOWSKA KAMILA WIŚNIEWSKA SPÓŁKA JAWNA2016-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3022661702016-08-04 do dziś
4. Numer KRS0000491700 2016-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ2019-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTEKA NASZA ŚMIŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA2016-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6342466702016-08-04 do dziś
4. Numer KRS0000488064 2016-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ2019-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-04 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPEKTRUM JAKUBSKI I KOŚMIDER SPÓŁKA JAWNA2016-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6311517272016-08-04 do dziś
4. Numer KRS0000209689 2016-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ2019-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-04 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaELIXIR BAYDA BĄBELEK SPÓŁKA JAWNA2016-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0048078632016-08-04 do dziś
4. Numer KRS0000104697 2016-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ2019-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-04 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„A.A.MAJCHRZAK” SPÓŁKA JAWNA2016-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3004538442016-08-04 do dziś
4. Numer KRS0000407085 2016-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ2019-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-04 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBIEC2016-08-04 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2016-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ2019-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-04 do dziś
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOŃ2016-08-04 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2016-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ2019-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2016-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2016-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOŃ2016-08-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2016-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBSKI2016-08-04 do dziś
2. ImionaJACEK2016-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOŃ2016-01-29 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2016-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSOBOŃ2016-08-04 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2016-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-08-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-08-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2016-01-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-29 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-01-29 do dziś
373 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2016-01-29 do dziś
494 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2016-01-29 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-08-04 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-08-04 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-08-04 do dziś
884 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA2016-08-04 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.05.2017 okres OD 29.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
2data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
3data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
4data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
5data złożenia 31.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
6data złożenia 23.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
7data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów