BUKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000597577
Numer REGON: 363022776
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-11-05
Sygnatura akt[RDF/269010/20/986]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3630227762016-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina OBORNIKI miejscowość OBORNIKI2016-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość OBORNIKI ulica UL. MŁYŃSKA nr domu 6 kod pocztowy 64-600 poczta OBORNIKI kraj POLSKA 2016-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BRZEZIU2016-02-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI gmina SULECHÓW miejscowość BRZEZIE K. SULECHOWA2016-02-17 do dziś
3. Adresmiejscowość BRZEZIE K. SULECHOWA ulica UL. POLIGONOWA nr domu 1 kod pocztowy 66-100 poczta SULECHÓW kraj POLSKA 2016-02-17 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.11.2015R., REP.A NR 9522/2015, NOTARIUSZ ANNA HŁADCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONA GÓRA2016-02-17 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 30.08.2017 ROKU - REP. A NR 9725/2017, NOTARIUSZ - ANNA HŁADCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE (ZMIENIONO: §7, §22 UMOWY).2017-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKWAREK-STASIK2017-03-10 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA ANNA2017-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 720,00 ZŁ2017-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURAK2017-03-10 do dziś
2. ImionaWALDEMAR FILIP2017-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.280,00 ZŁ2017-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2017-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2017-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURAK2017-03-10 do dziś
2. ImionaWALDEMAR FILIP2017-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBURAK2017-03-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2017-03-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-10 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-03-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2016-02-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-02-17 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-02-17 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-02-17 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2016-02-17 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2016-02-17 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2016-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
2data złożenia 24.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
3data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
4data złożenia 05.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów