ENERGIA GAZ ANDRZEJ KOT I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000597322
Numer REGON: 363515154
Numer NIP: 6423193328
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[RDF/394957/22/365]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-01-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA GAZ ANDRZEJ KOT I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RYBNIK gmina RYBNIK miejscowość RYBNIK2016-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość RYBNIK ulica UL. KŁOKOCIŃSKA nr domu 51 kod pocztowy 44-251 poczta RYBNIK kraj POLSKA 2016-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.01.2016 R.2016-01-18 do dziś
219.02.2016 R. NOTARIUSZ TOMASZ JÓZEF PSZONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REPERTORIUM A NR 1304/2016 - ZMIENIONO: § 6, § 7 04.03.2016 R. NOTARIUSZ TOMASZ JÓZEF PSZONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REPERTORIUM A NR 1304/2016 - ZMIENIONO § 42016-04-07 do dziś
326.09.2018 R., NOTARIUSZ TOMASZ JÓZEF PSZONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REP. A NR 6927/2018 - ZMIANA §4 UMOWY2018-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT2016-01-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JULIAN2016-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-01-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKI2016-01-18 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ŁUKASZ2016-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-01-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-01-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-01-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej75.000,00 ZŁ2016-04-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego75.000,00 ZŁ2016-04-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego30000,00 ZŁ2016-01-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-01-18 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego75.000,00 ZŁ2016-04-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBIK2016-01-18 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ROMAN2016-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-01-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-01-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej75.000,00 ZŁ2016-04-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego75.000,00 ZŁ2016-04-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego30000,00 ZŁ2016-01-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-01-18 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego75.000,00 ZŁ2016-04-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWODNICKI2016-01-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2016-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-01-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-01-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-01-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-01-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej75.000,00 ZŁ2016-04-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego75.000,00 ZŁ2016-04-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego30000,00 ZŁ2016-01-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-01-18 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego75.000,00 ZŁ2016-04-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-04-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2016-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT2016-01-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JULIAN2016-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-04-07 do dziś
247 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2016-04-07 do dziś
346 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2016-04-07 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-04-07 do dziś
546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2016-04-07 do dziś
625 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2016-04-07 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-04-07 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-04-07 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.05.2017 okres OD 13.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
2data złożenia 06.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
3data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
4data złożenia 25.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
5data złożenia 07.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
6data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów