CTK LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000594680
Numer REGON: 363146797
Numer NIP: 6653000244
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/542492/23/640]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2015-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 363146797 NIP 66530002442015-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTK LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA2015-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIN gmina KONIN miejscowość KONIN2015-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KONIN ulica UL. EUROPEJSKA nr domu 106 kod pocztowy 62-504 poczta KONIN kraj POLSKA 2015-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu102.12.2015R., NOTARIUSZ PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 13922/2015.2015-12-31 do dziś
201.02.2016R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 1106/2016, NOTARIUSZ PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO: §4.2016-04-08 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.08.2016R., REP. A NR 9862/2016, NOTARIUSZ PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO: §4.2016-11-04 do dziś
409.06.2017R., REP. A NR 7591/2017, NOTARIUSZ ALEKSANDER CHOJNACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO: §4 STATUTU SPÓŁKI. 11.07.2017R., REP. A NR 9127/2017, NOTARIUSZ PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO: §3 STATUTU SPÓŁKI.2017-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-31 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2015-12-31 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2015-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6034926,00 ZŁ2017-12-08 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego4090511,00 ZŁ2016-11-04 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji60349262017-12-08 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2017-12-08 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego6034926,00 ZŁ2017-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty990511,00 ZŁ2016-04-08 do dziś
21. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty1944415,00 ZŁ2017-12-08 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiAKCJE IMIENNE SERII A2015-12-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002015-12-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-12-31 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2016-04-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii9905112016-04-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-04-08 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2016-11-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii30000002016-11-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-11-04 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2017-12-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii19444152017-12-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-12-08 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2015-12-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE: 1) PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES - JEDNOOSOBOWO 2) CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2015-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZAWA2015-12-31 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKURZAWA2015-12-31 do dziś
2. ImionaWANDA2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-31 do dziś
21. NazwiskoKURZAWA2015-12-31 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW KAZIMIERZ2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-31 do dziś
31. NazwiskoKOBIELSKI2015-12-31 do dziś
2. ImionaROBERT2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKURZAWA2016-04-08 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW KAZIMIERZ2016-04-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-08 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-04-08 do dziś
21. NazwiskoKURZAWA2016-04-08 do dziś
2. ImionaWANDA2016-04-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-08 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-04-08 do dziś
31. NazwiskoKOBIELSKI2016-04-08 do dziś
2. ImionaROBERT2016-04-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-08 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-04-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-12-31 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-12-31 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-12-31 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-12-31 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-12-31 do dziś
652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-12-31 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-31 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-12-31 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2017 okres OD 02.12.2015 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
2data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
4data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
5data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
6data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
7data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.10.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 02.12.2015 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
7OD 01.10.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.12.2015 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
7OD 01.10.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.12.2015 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
7OD 01.10.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów