BONITO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000593375
Numer REGON: 120954264
Numer NIP: 6762400623
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-06-17
Sygnatura akt[RDF/390266/22/615]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120954264 NIP 67624006232016-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONITO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina WIELKA WIEŚ miejscowość MODLNICZKA2016-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość MODLNICZKA ulica UL. KOMANDOSÓW nr domu 1 nr lokalu 3 kod pocztowy 32-085 poczta MODLNICZKA kraj POLSKA 2016-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.11.2015 R., NOTARIUSZ KATARZYNA HAŚKO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY ULICY KREMEROWSKIEJ 15/3, REPERTORIUM A NR 3826/20152016-01-04 do dziś
225.09.2018R KANCELARIA NOTARIALANA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ ANNA SKŁADZIEŃ REP. A NR 5283/2018 ZMIANA: § 5 PKT. 1, 3, 4.2018-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-01-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-01-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI BONITO. PL SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ HUCZEK, MAREK MAZIA, WOJCIECH MAZIA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 26.11.2015 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ BONITO.PL SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ HUCZEK, MAREK MAZIA, WOJCIECH MAZIA, NOTARIUSZ KATARZYNA HAŚKO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY ULICY KREMEROWSKIEJ 15/3, REPERTORIUM A NA 3822/20152016-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBONITO.PL. SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ HUCZEK, MAREK MAZIA, WOJCIECH MAZIA2016-01-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-01-04 do dziś
5. Numer REGON1209542642016-01-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUCZEK2016-01-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ EUGENIUSZ2016-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 566.000,00 ZŁ2019-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZIA2016-01-04 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2016-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 566.000,00 ZŁ2019-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZIA2016-01-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2016-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 566.000,00 ZŁ2019-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1698000,00 ZŁ2018-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11200000,00 ZŁ2018-11-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU2016-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUCZEK2016-01-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ EUGENIUSZ2016-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZIA2016-01-04 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2016-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZIA2016-01-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2016-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-01-04 do dziś
247 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-04 do dziś
346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-01-04 do dziś
458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2016-01-04 do dziś
573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2016-01-04 do dziś
673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2016-01-04 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-01-04 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-01-04 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
2data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
3data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
4data złożenia 07.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
5data złożenia 19.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
6data złożenia 17.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów