BOOKKEEPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000591801
Numer REGON: 363262173
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-01-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/66029/21/724]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKKEEPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SZPITALNA nr domu 8 nr lokalu 26 kod pocztowy 00-031 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111-12-2015 R.2015-12-16 do dziś
217.12.2015 R., REP. A NR 3023/2015, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL.EMILII PLATER 10/7 CAŁA UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA ZASTĄPIONA NOWĄ.2016-02-01 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.08.2016 R., REP. A 1378/2016 (WYPIS Z UWZGLĘDNIENIEM SPROSTOWANIA OBJĘTEGO PROTOKOŁEM - AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 1389/2016 Z DNIA 17 SIERPNIA 2016 R.), KANCELARIA NOTARIALNA MAREK RUDZIŃSKI 00-697 WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE 65/79 ZMIENIONO: § 4 UST. 1, § 4 UST. 4 PKT 1), § 4 UST. 4 PKT 3), § 4 UST. 4 PKT 4), § 13 UST. 9 DODANO: § 4 UST. 4 PKT 5), § 4 UST. 4 PKT 6), § 9 Z INDEKSEM GÓRNYM 1, § 7 PKT 7 I 82016-08-31 do dziś
425.11.2016, REP. A NR 5630/2016, NOTARIUSZ ALEKSANDRA TEFELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA TEFELSKA, ZMIENIONO §4 UST.1, §4 UST.4 PKT 6), §7 UST.7, §8 UST.1, §10 UST.1, §112017-01-19 do dziś
503.04.2019R., NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2665/2019 ZASTĄPIONO DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI NOWYM BRZMIENIEM, STANOWIĄCYM JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY2019-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUL2015-12-16 do dziś
2. ImionaPAULA2015-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1400 ZŁ2022-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEJM2015-12-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ MACIEJ2015-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁ2016-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULKA2015-12-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2015-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ2022-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-16 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNANOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1466309372016-08-31 do dziś
4. Numer KRS0000458415 2016-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2017-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-31 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULKA WYSOCKA2018-05-07 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2018-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁ2022-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7850,00 ZŁ2019-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULKA2017-01-19 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2017-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKULKA WYSOCKA2018-03-19 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2018-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-19 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2018-03-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-12-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2019-06-12 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-06-12 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-06-12 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-06-12 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-06-12 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-06-12 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-06-12 do dziś
858 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2019-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.08.2017 okres OD 16.12.2015 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
2data złożenia 26.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-26 do dziś
3data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
4data złożenia 17.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-17 do dziś
5data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.12.2015 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.12.2015 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów