E-PORADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000588207
Numer REGON: 363083743
Numer NIP: 7010522910
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-05-19
Sygnatura akt[RDF/489004/23/723]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaE-PORADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DREWNIANA nr domu 9 nr lokalu 5 kod pocztowy 00-345 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.2015 R., REP. A NR 1835/2015, NATALIA PEŁNY-GÓRALCZYK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. SENATORSKIEJ 24 LOK. 32015-11-26 do dziś
223.06.2022R., REP A NR 5744/2022, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE UMOWA SPÓŁKI OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE STANOWIĄCE JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY2022-07-13 do dziś
330.09.2022 R. REP. A NR 8625/2022, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNEJ 72/5. ZMIANIA § 62022-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRECISION ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA2022-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3628320652022-07-13 do dziś
4. Numer KRS0000579786 2022-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ2022-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-11-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego16000,00 ZŁ2022-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000,00 ZŁ2015-11-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-11-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-11-26 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-26 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-11-26 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.12.2017 okres OD 26.10.2015 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
2data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
3data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-29 do dziś
4data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-29 do dziś
5data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6data złożenia 05.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
7data złożenia 19.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 19.09.20222023-05-19 do dziś
8data złożenia 19.05.2023 okres OD 20.09.2022 DO 31.12.20222023-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.10.2015 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-29 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.10.2015 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-29 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiNOTARIUSZ ILONA MARCHOCKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ W WARSZAWIE PRZY AL. SZUCHA 8, REPERTORIUM A NR 3155/2022 , 20.09.20222022-11-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2022-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoJAROŃ2022-11-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ MACIEJ2022-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościNOTARIUSZ ILONA MARCHOCKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ W WARSZAWIE PRZY AL. SZUCHA 8, REPERTORIUM A NR 3155/2022 , 20.09.20222022-11-07 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-05-122022-06-06 do dziś