ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000587611
Numer REGON: 363054807
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-23
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-05-09
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/4057/22/704]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-11-23 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. OBORNICKA nr domu 330 kod pocztowy 60-689 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.11.2015 R., NOTARIUSZ JUSTYNA BLANDZI, KANCELARIA NOTARIALNA JUSTYNA BLANDZI, DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI S.C. W POZNANIU PRZY UL. MIELŻYŃSKIEGO 18/5, REP. A NR 8533/20152015-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2015-11-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ2015-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 590 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 229 500,00 ZŁ2016-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNRG INVEST LTD2015-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 500,00 ZŁ2016-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego255000,00 ZŁ2016-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-11-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-11-23 do dziś
235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-11-23 do dziś
335 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-11-23 do dziś
435 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-11-23 do dziś
535 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2015-11-23 do dziś
635 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2015-11-23 do dziś
735 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2015-11-23 do dziś
846 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-11-23 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2data złożenia 26.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-26 do dziś
3data złożenia 25.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-25 do dziś
4data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-25 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY Z DNIA 1 KWIETNIA 2021 R., REP. A NR 2015/2021, ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI, NOTARIUSZ SZYMON POSADZY PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. PIEKARY 19/602, 01.04.20212021-06-09 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2021-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoZAJĄC2021-06-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościAKT NOTARIALNY Z DNIA 1 KWIETNIA 2021 R., REP. A NR 2015/2021, ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI, NOTARIUSZ SZYMON POSADZY PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. PIEKARY 19/602, 01.04.20212021-06-09 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan nr data2019-03-07 do dziś
2. Informacje o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczegosposób data SĄD REJONOWY POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU POSTANOWIENIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 R. SYGN. AKT XI GRZ 2/18, ZATWIERDZONO UKŁAD2019-03-07 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO W POZNANIU WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr XI GU 852/21 data 08.11.20212022-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów