COTY EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000584195
Numer REGON: 362953225
Numer NIP: 5242787101
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[RDF/365815/22/243]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCOTY EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-11-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-11-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 34A kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.10.2015R., NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 2/4, REP. A NR 2542/20152015-11-05 do dziś
219.07.2016 R., REP. A NR 6302/2016, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 6 UST. 1 ORAZ § 7 UMOWY SPÓŁKI.2016-09-15 do dziś
323.05.2017R., REP.A NR 1782/2017, NOTARIUSZ ELŻBIETA KOZIOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §16 UMOWY SPÓŁKI.2017-08-17 do dziś
414.05.2018 R.AKT NOTARIALNY REP. A NR. 3931/2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §1, §4, §6 UST.1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI2018-07-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-11-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOTY SLOVENSKÁ REPUBLIKA, S.R.O.2018-07-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900.000,00 ZŁ2018-07-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOTY GLOBAL HOLDINGS B.V.2021-08-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁOTYCH2021-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6900000,00 ZŁ2018-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRUSZKO2020-08-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2020-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAGANKIEWICZ2020-08-24 do dziś
2. ImionaJOANNA MAŁGORZATA2020-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELCZAREK2020-08-24 do dziś
2. ImionaFILIP ARKADIUSZ2020-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROŚCICKI2017-12-20 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-20 do dziś
55. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2015-11-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-11-05 do dziś
217 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2015-11-05 do dziś
320 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2015-11-05 do dziś
420 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2015-11-05 do dziś
520 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2015-11-05 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-11-05 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-11-05 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-11-05 do dziś
972 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2015-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.08.2016 okres OD 20.10.2015 DO 30.06.20162016-10-12 do dziś
2data złożenia 11.01.2018 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-02-27 do dziś
3data złożenia 09.01.2019 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-09 do dziś
4data złożenia 11.03.2020 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-03-11 do dziś
5data złożenia 06.04.2021 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-04-06 do dziś
6data złożenia 03.01.2022 okres OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-01-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-09 do dziś
2OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-03-11 do dziś
3OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-04-06 do dziś
4OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-01-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.10.2015 DO 30.06.20162016-10-12 do dziś
2OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-02-27 do dziś
3OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-09 do dziś
4OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-03-11 do dziś
5OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-04-06 do dziś
6OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-01-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-02-27 do dziś
2OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-09 do dziś
3OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-03-11 do dziś
4OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-04-06 do dziś
5OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2018-07-02 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NA PODSTAWIE ART. 492 §1 PKT 1 KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. COTY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, TJ. HFC PRESTIGE INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE) Z PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z KWOTY 2.000.000,00 ZŁ DO KWOTY 6.900.000,00 ZŁ POPRZEZ UTWORZENIE 245 NOWYCH UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 20.000, 00 ZŁ KAŻDY ORAZ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.900.000,00 ZŁ. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z DNIA 14.05.2018 R., REP. A NR. 3931/2018. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓLKI PRZEJMOWANEJ Z DNIA 14.05.2018 R., REP A NR. 3925/2018.2018-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów