WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000580004
Numer REGON: 142742958
Numer NIP: 5272645593
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[RDF/406217/22/142]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2015-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA2017-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻWIRKI I WIGURY nr domu 16 kod pocztowy 02-092 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.09.2015 R. - PAWEŁ MATUSIAK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 3138/2015.2015-10-13 do dziś
230.11.2015 R. - PAWEŁ MATUSIAK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 3893/2015 - ZMIENIONO § 5 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2015-12-31 do dziś
317.07.2017 R., REP. A NR 2737/2017, NOTARIUSZ ROMAN TOKARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIENIONO § 1 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2017-08-03 do dziś
414 WRZEŚNIA 2017 R., NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2170/2017 ZMIANA §5 UST.1, DODANIE W §5 UST.2 INDEKS 12017-10-31 do dziś
56 CZERWCA 2018 R., NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1320/2018 ZMIENIONO § 5 UST.1; DODANO NOWY § 5 UST.2 (Z INDEKSEM 2); PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2018-07-31 do dziś
610.08.2018 R., NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1873/2018, ZMIENIONO STATUT SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE STATUTU SPÓŁKI W CAŁOŚCI I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU SPÓŁKI.2018-10-31 do dziś
723.09.2020R. REP. 1865/2020 NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 15. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2020-10-27 do dziś
808.03.2021R., NOTARIUSZ PAWEL MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 436/2021, ZMIANA: § 5 UST. 1, DODANO NOWY § 5 UST. 2(3), PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2021-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-13 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2015-10-13 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2015-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-10-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W TRYBIE ART. 551 § 1 I NASTĘPNE K.S.H. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ SPÓŁKI W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ ZOSTAŁA PODJĘTA DNIA 28 WRZEŚNIA 2015 R. I ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA MATUSIAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ PAWEŁ MATUSIAK - NOTARIUSZ, KLAUDIA ZALESKA-MATUSIAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL.ŻELAZNA 67 LOK. 57, 00-871 WARSZAWA;2015-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-10-13 do dziś
3. Numer w rejestrze0000373814 2015-10-13 do dziś
5. Numer REGON1427429582015-10-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA2015-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0163668232015-10-13 do dziś
4. Numer KRS0000407130 2015-10-13 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2015-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego320058550,00 ZŁ2021-05-31 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji64011702022-04-25 do dziś
4. Wartość nominalna akcji50,00 ZŁ2015-10-13 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego320058550,00 ZŁ2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2015-10-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii63591562015-12-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-10-13 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2017-10-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii12017-10-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-10-31 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2018-07-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii409612018-07-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-07-31 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2021-05-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10522021-09-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-09-13 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2015-10-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOŁKOWSKA2021-08-18 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2021-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DS.FINANSOWYCH SPÓŁKI2021-08-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2019-04-26 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2019-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSIEMIENIEC2021-04-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-15 do dziś
21. NazwiskoBUJNIEWICZ BELKA2018-08-29 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2018-08-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-29 do dziś
31. NazwiskoBRAŃSKI2018-04-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ WIKTOR2018-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-24 do dziś
41. NazwiskoSIEROTA2018-04-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF DANIEL2018-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-24 do dziś
51. NazwiskoŚWIDERSKI2018-04-24 do dziś
2. ImionaJACEK2018-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGOTKIEWICZ2020-04-06 do dziś
2. ImionaMARCIN JERZY2020-04-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-04-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-10-13 do dziś
259 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2015-10-13 do dziś
359 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2015-10-13 do dziś
460 1 NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2015-10-13 do dziś
561 9 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2015-10-13 do dziś
662 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-10-13 do dziś
763 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-10-13 do dziś
863 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-10-13 do dziś
973 1 REKLAMA2015-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2016 okres OD 28.09.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
2data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
3data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
5data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
6data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
7data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 28.09.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.09.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.09.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2015-12-18 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaWZMIANKA O PODJĘCIU UCHWAŁY O PODZIALE PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI MONEY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NUMEREM KRS 0000045348, JAKO SPÓŁKI DZIELONEJ, W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PN. WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI REDAKCYJNEJ I REKLAMOWEJ. UCHWAŁA O PODZIALE SPÓŁKI MONEY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) DNIA 30 LISTOPADA 2015 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA MATUSIAKA; KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MATUSIAK - NOTARIUSZ, KLAUDIA ZALESKA-MATUSIAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. ŻELAZNA 67 LOK. 57, 00-871 WARSZAWA; REP. A NR 3893/2015 ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MONEY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 30 LISTOPADA 2015 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA MATUSIAKA; KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MATUSIAK - NOTARIUSZ, KLAUDIA ZALESKA-MATUSIAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL.ŻELAZNA 67 LOK. 57, 00-871 WARSZAWA; REP. A NR 3892/2015.2015-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2015-12-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI MONEY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NUMEREM KRS 0000045348, JAKO SPÓŁKI DZIELONEJ, W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PN. WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI REDAKCYJNEJ I REKLAMOWEJ. UCHWAŁA O PODZIALE SPÓŁKI MONEY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) DNIA 30 LISTOPADA 2015 R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA MATUSIAKA; KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MATUSIAK - NOTARIUSZ, KLAUDIA ZALESKA-MATUSIAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL.ŻELAZNA 67 LOK. 57, 00-871 WARSZAWA; REP. A NR 3893/2015 ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MONEY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 30 LISTOPADA 2015 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA MATUSIAKA; KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MATUSIAK - NOTARIUSZ, KLAUDIA ZALESKA-MATUSIAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL.ŻELAZNA 67 LOK. 57, 00-871 WARSZAWA; REP. A NR 3892/20152015-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-01-02 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH W ZW. Z ART. 516 § 1, § 5 I § 6 KSH, POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ GRUPA WIRTUALNA POLSKA SA W WARSZAWIE, NR KRS 0000580004, JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, CAŁEGO MAJĄTKU SWOJEJ JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI BUSINESS AD NETWORK SP. Z O. O. WE WROCŁAWIU, NR KRS 0000339763, JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE). W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ), POŁĄCZENIE NASTĘPUJE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, ZGODNIE Z ART. 515 § 1 KSH. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK GRUPA WIRTUALNA POLSKA SA W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I BUSINESS AD NETWORK SP. Z O. O. WE WROCŁAWIU (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ ZARZĄDY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK W DNIU 28.10.2016 R., ORAZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BUSINESS AD NETWORK SP. Z O. O. WE WROCŁAWIU (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) W DNIU 29.11.2016 R. (REP. A NR 2846/2016, SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE PAWŁA MATUSIAKA)2017-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
4
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-01-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 KSH W ZW. Z ART. 516 §1, §5 I §6 KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ „GRUPA WIRTUALNA POLSKA” SA W WARSZAWIE, NR KRS: 0000580004, JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, CAŁEGO MAJĄTKU SWOJEJ JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI „BLOMEDIA.PL” SP. Z O. O. W WARSZAWIE, NR KRS: 0000448461, JAKO SPÓŁKI PREJMOWANEJ (ŁĄCZENIE SIĘ POPRZEZ PRZEJĘCIE). W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, POŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĘPUJE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, ZGODNIE Z ART. 515 § 1 KSH. POŁĄCZENIE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NZW SPÓŁKI „BLOMEDIA.PL” SP. Z O. O. W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Z DNIA 13.01.2017 R., SPORZĄDZONEJ PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE PAWŁA MATUSIAKA, REP. A NR 78/20172017-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
5
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-10-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU WP1 SP. Z O.O. NA WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. W DRODZE SUKCESJI UNIWERSALNEJ, ZA AKCJĘ, KTÓRĄ WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. PRZYZNAJE JEDYNEMU WSPÓLNIKOWI WP1 SP. Z O.O., TJ. Z JEDNOCZESNYM PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, DOKONANYM W DRODZE UTWORZENIA NOWEJ AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, TJ. AKCJI POŁĄCZENIOWEJ, KTÓRA ZOSTANIE PRZYZNANA JEDYNEMU WSPÓLNIKOWI. ZGODNIE Z ART. 506 KSH POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO NA MOCY ZGODNYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, ZAWIERAJĄCE ZGODĘ NA PLAN POŁĄCZENIA ORAZ TREŚĆ ZMIAN STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, WYNIKAJĄCYCH Z POŁĄCZENIA. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I WP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) DNIA 14 WRZEŚNIA 2017 R. I UMIESZCZONA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA MATUSIAKA; KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ W WARSZAWIE; REPERTORIUM A NR 2170/2017. UCHWAŁA NR 3 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW WP1 SPÓŁKA Z O.O. Z DNIA 14.09.2017 R., REP. A NR 217/2017 W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA Z WIRTUALNA POLSKA MEDIA SA.2017-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
6
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2018-07-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART.492 §1 PKT 1) W ZWIĄZKU Z ART.503 (Z INDESEM 1) §1 KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-KRS POD NR KRS:580004,JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK DOBREPROGRAMY SP.Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU,WPISANĄ DO KRS PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS 462650, JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ HTTP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE,WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZ.GOSPOD. KRS,POD NR KRS 326454, JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE). UCHWAŁA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I DOBREPROGRAMY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ORAZ HTTP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ ZARZĄDY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK DN.26.04.2016 R ORAZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARUSZY SPÓŁKI WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I UMIESZCZONA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA MATUSIAKA; KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MATUSIAK UL.ŻELAZNA 67 LOK.57,00-871 WARSZAWA;REP. A NR 1320/2018 DN.6.06.2018 R. I NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DOBREPROGRAMY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I UMIESZCZONA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA MATUSIAKA; KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MATUSIAK UL.ŻELAZNA 67 LOK.57,00-871 WARSZAWA; REP.A NR 1319/2018 DN.6.06.2018 R ORAZ HTTP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) I UMIESZCZONA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA MATUSIAKA;KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MATUSIAK UL.ŻELAZNA 67 LOK.57,00-871 WARSZAWA; REP.A NR 1318/2018 DN.6.06.2018 R.2018-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
7
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2020-01-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1) W ZWIĄZKU Z ART. 516 § 1, § 5 I § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKYCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY - KRS POD NUMEREM KRS: 0000580004, JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ CAŁEGO MAJĄTKU SWOJEJ JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI AUTOCENTRUM.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - KRS POD NUMEREM KRS: 0000313131, JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE). W ZWIĄZKU Z TYM, ZE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, POŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĘPUJE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, ZGODNIE Z ART.515 § 1 K.S.H. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ ZARZĄDY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK DNIA 9 GRUDNIA 2019 R. ORAZ PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z DNIA 10 STYCZNIA 2020 R. I UMIESZCZONA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA MIKLASZEWSKIEGO; KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ RAFAŁ MIKLASZEWSKI W KRAKOWIE; REPERTORIUM A NR 53/2020.2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
8
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2021-05-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1) W ZWIĄZKU Z ART. 5031 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY - KRS POD NUMEREM KR: 0000580004, JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI WPZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANĄ DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEG PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY - KRS POD NUMEREM KRS: 0000711752, JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (ŁĄCZENIE SI PRZEZ PRZEJĘCIE). UCHWAŁA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I WPZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ ZARZĄDY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK DNIA 1 LUTEGO 2021 R ORAZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARUSZY SPÓŁKI WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I UMIESZCZONA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA MATUSIAKA; KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MATUSIAK UL. ŻELAZNA 67 LOK. 57,00-871 WARSZAWA; REPERTORIUM A NR 436/2021 DNIA 8 MARCA 2021 I NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI WPZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) I UMIESZCZONĄ W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA MATUSIAKA; KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MATUSIAK UL. ŻELAZNA 67 LOK. 57,00-871 WARSZAWA; REPERTORIUM A NR 438/2021 DNIA MARCA 2021 R.2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
9
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2022-06-30 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1) W ZWIĄZKU Z ART. 516 § 1, § 5 I § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY - KRS POD NUMEREM KRS: 0000580004, JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, CAŁEGO MAJĄTKU SWOJEJ JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI DOMODI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - KRS POD NUMEREM KRS: 0000402177, JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE). W ZWIĄZKU Z TYM, ZE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, POŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĘPUJE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, ZGODNIE Z ART.515 § 1 K.S.H. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ ZARZĄDY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK DNIA 29 KWIETNIA 2022 R. ORAZ PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z DNIA 31 MAJA 2022 R. I UMIESZCZONA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA MATUSIAKA, UL.ŻELAZNA 67 LOK.57,00-871 WARSZAWA; REP.A NR 1020/2022 ORAZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I UMIESZCZONA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA MATUSIAKA, UL.ŻELAZNA 67 LOK.57,00-871 WARSZAWA; REP.A NR 1021/2022 Z DNIA 31 MAJA 2022R. , 31.05.2022, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ; NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ2022-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów