GRUPA LIFETUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000576937
Numer REGON: 362397570
Numer NIP: 5272744071
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu60Data dokonania wpisu2024-05-27
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/30297/24/933]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA LIFETUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MANGALIA nr domu 2A kod pocztowy 02-758 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.06.2015 R., NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W CZELADZI; REP. A NR 4620/20152015-10-06 do dziś
207.03.2017, REP. A NR 3101/2017, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNEJ 72/5; UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE W JEJ MIEJSCE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI.2017-03-20 do dziś
307.03.2017, REP. A NR 3100/2017, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIANA: § 222017-08-02 do dziś
415.12.2017 R., REP. A NR 13279/2017, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 7, § 9 UST. 4 I 52018-04-12 do dziś
526.02.2019 R., REP. A 1390/2019, KLAUDIA NAJDOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA § 7, § 19 I § 20 UMOWY SPÓŁKI2019-03-26 do dziś
627.06.2019 R., REP. A NR 5558/2019, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 7, § 19, § 22 UST.1 DODANO: § 20 UST.6, § 20 UST.7, § 20 UST.82019-09-20 do dziś
77 PAŹDZIERNIKA 2019 R., REPERTORIUM A NR 8787/2019, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 2 ORAZ § 7 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-11-29 do dziś
819.11.2020 R. - JOANNA ŚLIZAK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 11366/2020 - ZMIENIONO § 7 UST. 1, § 7 UST. 4, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2020-12-31 do dziś
911.02.2022 R. - JOANNA ŚLIZAK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1026/2022 - ZMIENIONO: § 7 UST. 1, § 7 UST. 4 - 5, § 9 UST. 2-4, §10 UST. 1, §10 UST. 2 - 3, §11 UST. 1-3 , §12 UST. 1-3, §16 UST. 6, §19, §20 UST. 3-4, WYKREŚLONO UST. 1 W §9, UST. 2, 6-8 W §20, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2022-04-28 do dziś
1021.09.2022 R., REP. A NR 9227/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA FIGARSKA KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA KACPRZYCKA, AGNIESZKA FIGARSKA DODANIE: UST. 7 W §9 PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UWOWY SPÓŁKI2022-10-10 do dziś
1115.12.2022 R., REP. A NR 9227/2022, EMILIA SANECKA ZASTĘPCA NOTARIALNY AGNIESZKI FIGARSKIEJ KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA KACPRZYCKA, AGNIESZKA FIGARSKA ZMIANA: §7 UST. 4 LIT. A); §7 UST. 5 LIT. A); §9 UST. 4 LIT. B), §22 UST. 1 PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UWOWY SPÓŁKI2023-01-02 do dziś
1229.09.2023 R., REP. A NR 8741/2023, EMILIA SANECKA ZASTĘPCA NOTARIALNY AGNIESZKI FIGARSKIEJ KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA KACPRZYCKA, AGNIESZKA FIGARSKA ZMIANA: §2, §7 UST. 4 PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UWOWY SPÓŁKI2023-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEDIACAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0129762172022-10-27 do dziś
4. Numer KRS0000993419 2022-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.863 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 193.150 ZŁOTYCH2023-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-10-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego212250,00 ZŁ2022-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM. JEŻELI W SPÓŁCE POWOŁYWANY ZOSTANIE CZŁONEK ZARZĄDU DS. KONTROLINGU FINANSOWEGO, DO SKŁADANA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z KTÓRYCH JEDEN BĘDZIE CZŁONKIEM ZARZĄDU DS. KONTROLINGU FINANSOWEGO.2023-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻYCKI2024-05-06 do dziś
2. ImionaJAKUB KONRAD2024-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA HAUPKA2021-03-11 do dziś
2. ImionaSYLWIA2021-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANO2019-09-20 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TOMASZ2019-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOTKO2015-10-06 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN2015-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-10-06 do dziś
259 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2015-10-06 do dziś
362 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-10-06 do dziś
463 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-10-06 do dziś
573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2015-10-06 do dziś
673 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2015-10-06 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-10-06 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2016 okres OD 26.06.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
2data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
3data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
6data złożenia 10.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
7data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
8data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.06.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.06.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2020-09-30 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia- POŁĄCZENIE LTTM SP. Z O.O. ORAZ GAMELLON SP. Z O.O. ZOSTAŁO DOKONANE NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU GAMELLON SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA LTTM SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LTTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z 21.07.2020 ROKU, REP. A NR 7112/2020, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW GAMELLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZ 21.07.20202 ROKU, REP. A NR 7107/2020, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2020-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2020-12-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE LTTM SP. Z O.O. ORAZ GAMESET SP. Z O. O. NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU GAMESET SP. Z O. O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA LTTM SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LTTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z 19.11.2020 ROKU. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW GAMESET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z 19.11.2020 ROKU.2020-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów