BOVI VET SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000572651
Numer REGON: 362347105
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-10-10
Sygnatura akt[RDF/346080/21/235]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOVI VET SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KOŚCIAŃSKI gmina CZEMPIŃ miejscowość CZEMPIŃ2015-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość CZEMPIŃ ulica UL. KOŚCIAŃSKIE PRZEDMIEŚCIE nr domu 5A kod pocztowy 64-020 poczta CZEMPIŃ kraj POLSKA 2015-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 29.05.2015 ROKU - REP.A NR 2383/2015, NOTARIUSZ LIDIA ANDRZEJEWSKA-CZEMPLIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GOSTYNIU2015-08-31 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.03.2017R., REP. A NR 913/2017, NOTARIUSZ LIDIA ANDRZEJEWSKA-CZEMPLIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GOSTYNIU - ZMIENIONO: §7 PKT 1, §8, §17 UST. 2 I UST. 3 - DODANO: UST. 10 W §17.2017-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUCIŃSKI2015-08-31 do dziś
2. ImionaDOMINIK2015-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2015-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYPYCHOWSKI2015-08-31 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WACŁAW2015-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2015-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEJKOWSKI2015-08-31 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2015-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2015-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-31 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŹMIŃSKI2015-08-31 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR STANISŁAW2015-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2015-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-31 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2015-08-31 do dziś
2. ImionaJAKUB MICHAŁ2015-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2015-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-31 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHĄDZLIK2015-08-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PRZEMYSŁAW2015-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2015-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-31 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOROŚCIK2017-04-18 do dziś
2. ImionaMARCIN GRZEGORZ2017-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2017-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7000,00 ZŁ2017-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM2015-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUCIŃSKI2015-08-31 do dziś
2. ImionaDOMINIK2015-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHĄDZLIK2015-08-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PRZEMYSŁAW2015-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy175 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2015-08-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2015-08-31 do dziś
247 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-31 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-31 do dziś
471 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2015-08-31 do dziś
581 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2015-08-31 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2016 okres OD 29.05.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
2data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
3data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
4data złożenia 04.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-04 do dziś
5data złożenia 10.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-10 do dziś
6data złożenia 10.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.05.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-04 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-10 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.05.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-10 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów