DOLANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000572104
Numer REGON: 362296307
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2018-09-13
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/32339/18/63]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WITA STWOSZA nr domu 28 nr lokalu 306A kod pocztowy 50-149 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuDOLANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARSZAWIE2015-08-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-08-21 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 50 nr lokalu 515 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-08-21 do dziś
21. Firma oddziałuDOLANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W MOSKWIE2015-08-21 do dziś
2. Siedzibakraj ROSJA województwo MOSKWA powiat MOSKWA gmina MOSKWA miejscowość MOSKWA2015-08-21 do dziś
3. Adresmiejscowość MOSKWA ulica TRUBNAYA STREET nr domu 12 nr lokalu 4 kod pocztowy 103045 poczta MOSKWA kraj ROSJA 2015-08-21 do dziś
31. Firma oddziałuDOLANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W TORONTO2015-08-21 do dziś
2. Siedzibakraj KANADA województwo TORONTO powiat TORONTO gmina TORONTO miejscowość TORONTO2015-08-21 do dziś
3. Adresmiejscowość TORONTO ulica 1 YONGE STREET nr domu SUITE 1801 nr lokalu 1972 kod pocztowy M5E 1W7 poczta TORONTO kraj KANADA 2015-08-21 do dziś
41. Firma oddziałuDOLANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W DUBLINIE2015-08-21 do dziś
2. Siedzibakraj IRLANDIA województwo DUBLIN powiat DUBLIN gmina DUBLIN miejscowość DUBLIN2015-08-21 do dziś
3. Adresmiejscowość DUBLIN ulica ST. STEPHENS GREEN nr domu 92/93 nr lokalu 111 kod pocztowy DUBLIN 2 poczta DUBLIN kraj IRLANDIA 2015-08-21 do dziś
51. Firma oddziałuDOLANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W MACAU2015-08-21 do dziś
2. Siedzibakraj CHINY województwo MACAU powiat MACAU gmina MACAU miejscowość MACAU2015-08-21 do dziś
3. Adresmiejscowość MACAU ulica AVENIDA COMERCIAL DE MACAU nr domu 251A-301 nr lokalu 1473 kod pocztowy LEVEL 20 poczta MACAU kraj CHINY 2015-08-21 do dziś
61. Firma oddziałuDOLANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LOS ANGELES2015-08-21 do dziś
2. Siedzibakraj STANY ZJEDNOCZONE województwo LOS ANGELES powiat LOS ANGELES gmina LOS ANGELES miejscowość LOS ANGELES2015-08-21 do dziś
3. Adresmiejscowość LOS ANGELES ulica 2620 REGATTA DRIVE nr domu 46642 nr lokalu 452 kod pocztowy LA 89128 poczta LOS ANGELES kraj STANY ZJEDNOCZONE 2015-08-21 do dziś
71. Firma oddziałuDOLANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KRAKOWIE2015-08-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-08-21 do dziś
3. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PL. WOLNICA nr domu 13 nr lokalu 10 kod pocztowy 31-060 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-08-21 do dziś
81. Firma oddziałuDOLANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GDAŃSKU2015-08-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-08-21 do dziś
3. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. SZAFARNIA nr domu 11 nr lokalu F8 kod pocztowy 80-755 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2015-08-21 do dziś
91. Firma oddziałuDOLANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SZCZECINIE2015-08-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2015-08-21 do dziś
3. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO nr domu 30 nr lokalu 1 kod pocztowy 70-304 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2015-08-21 do dziś
101. Firma oddziałuDOLANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BOLESŁAWCU2015-08-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina BOLESŁAWIEC miejscowość BOLESŁAWIEC2015-08-21 do dziś
3. Adresmiejscowość BOLESŁAWIEC ulica UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA nr domu 8A kod pocztowy 59-700 poczta BOLESŁAWIEC kraj POLSKA 2015-08-21 do dziś
111. Firma oddziałuDOLANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDIAŁ W POZNANIU2015-08-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-08-21 do dziś
3. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. GŁOGOWSKA nr domu 31 nr lokalu 33 kod pocztowy 60-129 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-08-21 do dziś
121. Firma oddziałuDOLANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BERLINIE2015-08-21 do dziś
2. Siedzibakraj NIEMCY województwo BERLIN powiat BERLIN gmina BERLIN miejscowość BERLIN2015-08-21 do dziś
3. Adresmiejscowość BERLIN ulica WITTESTRASSE nr domu 30K kod pocztowy D-13509 poczta BERLIN kraj NIEMCY 2015-08-21 do dziś
131. Firma oddziałuDOLANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LONDYNIE2015-08-21 do dziś
2. Siedzibakraj W.BRYTANIA województwo LONDYN powiat LONDYN gmina LONDYN miejscowość LONDYN2015-08-21 do dziś
3. Adresmiejscowość LONDYN ulica PAUL STREET nr domu 86-90 nr lokalu 99 kod pocztowy EC2A 4NE poczta LONDYN kraj W.BRYTANIA 2015-08-21 do dziś
141. Firma oddziałuDOLANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W AMSTERDAMIE2015-08-21 do dziś
2. Siedzibakraj HOLANDIA województwo AMSTERDAM powiat AMSTERDAM gmina AMSTERDAM miejscowość AMSTERDAM2015-08-21 do dziś
3. Adresmiejscowość AMSTERDAM ulica KEIZERSGRACHT nr domu 62-64 nr lokalu 12 kod pocztowy 1015 CS poczta AMSTERDAM kraj HOLANDIA 2015-08-21 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.08.2015 R.2015-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNETWORK OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0220456232017-04-27 do dziś
4. Numer KRS0000444279 2017-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2017-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOMMUNICATION ALLIANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0217530512017-04-27 do dziś
4. Numer KRS0000400935 2017-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2017-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁĄDAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów