ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000571063
Numer REGON: 362232402
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-13
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392629/22/269]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat BYTOWSKI gmina MIASTKO miejscowość ŁODZIERZ2019-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁODZIERZ nr domu 9 kod pocztowy 77-200 poczta ŁODZIERZ kraj POLSKA 2019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.2015R. KANCELARIA NOTARIALNA ADAM DOBOSZ NOTARIUSZ REP. A 3071/20152015-08-13 do dziś
211 SIERPNIA 2016 ROKU, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 3619/2016 W KANCELARII NOTARIALNEJ ADAMA DOBOSZ W MIASTKU, ZM. PAR.7 PKT 1, ZM. PAR.192017-02-10 do dziś
326.02.2019 R. AKT NOTARIALNY REP.A NR 916/2019 W KANCELARII NOTARIALNEJ ADAMA DOBOSZ W MIASTKU;ZMIANA PAR.3,PAR.8,PAR.12 UST.3,PAR.19,PAR.27 UST.22019-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSKI2019-03-20 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2019-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALCAT2019-03-20 do dziś
2. ImionaRYSZARD ANTONI2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2019-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALARA2019-03-20 do dziś
2. ImionaROBERT2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2019-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLAK2019-03-20 do dziś
2. ImionaADAM ZBIGNIEW2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2019-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-20 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRONDZIŃSKI2019-03-20 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNE JWARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2019-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-20 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLAK2019-07-10 do dziś
2. ImionaMARCIN JAROSŁAW2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2019-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2017-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2015-08-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB W WIĘKSZEJ LICZBIE SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2019-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALCAT2019-07-10 do dziś
2. ImionaRYSZARD ANTONI2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRONDZIŃSKI2019-07-10 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLAK2019-07-10 do dziś
2. ImionaMARCIN JAROSŁAW2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLAK2019-03-20 do dziś
2. ImionaADAM2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2019-03-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-20 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSKI2019-03-20 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2019-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-08-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-08-13 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-08-13 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-08-13 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-08-13 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-08-13 do dziś
633 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2015-08-13 do dziś
739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2015-08-13 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-08-13 do dziś
942 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
2data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
3data złożenia 28.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
4data złożenia 05.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
5data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
6data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
7data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów