THEDY & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000570600
Numer REGON: 362235613
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/356227/21/494]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTHEDY & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STANISŁAWA MONIUSZKI nr domu 1A kod pocztowy 00-014 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.08.2015 R.2015-08-10 do dziś
201.10.2015 R., REP. A NR 11733/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ MAREK HRYMAK, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY2015-11-02 do dziś
318.12.2015 R. REP. A NR 15494/2015, NOTARIUSZ MAREK HRYMAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY POPRZEZ NADANIE JEJ W CAŁOŚCI NOWEGO BRZMIENIA2016-02-29 do dziś
421.09.2016R., REP. A NR 11844/2016, NOTARIUSZ MAREK HRYMAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO §4 UST. 1 PKT 10), ZMIANA §8 UST. 2.2017-03-27 do dziś
502.10.2017R., REP. A NR 13605/2017, NOTARIUSZ MAREK HRYMAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHWAŁA NR 4 UCHYLAJĄCA DOTYCHCZASOWĄ UMOWĘ SPÓŁKI ORAZ ZATWIERDZAJĄCA NOWĄ UMOWĘ SPÓŁKI2018-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2015-11-02 do dziś
2. ImionaLESŁAW KAZIMIERZ2015-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2016-02-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTHEDY2015-11-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2015-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2016-02-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALLEN2015-11-02 do dziś
2. ImionaADAM ZBIGNIEW2015-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2016-02-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-02 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPCZUK2015-11-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2015-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2016-02-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-02 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPRYJAŃCZYK2015-11-02 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2015-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2016-02-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-02 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIELEPKOWICZ2018-05-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAROL2018-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2018-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2018-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2015-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIELEPKOWICZ2018-05-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAROL2018-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTHEDY2015-11-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2015-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2015-11-02 do dziś
2. ImionaLESŁAW KAZIMIERZ2015-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPRYJAŃCZYK2015-11-02 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2015-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPCZUK2015-11-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2015-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-02 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaALLEN2015-11-02 do dziś
2. ImionaADAM ZBIGNIEW2015-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-08-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 14 WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2015-11-02 do dziś
258 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-11-02 do dziś
364 99 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-11-02 do dziś
466 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-11-02 do dziś
568 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-11-02 do dziś
670 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-11-02 do dziś
774 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-02 do dziś
885 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-11-02 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2017 okres OD 07.08.2015 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
2data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
3data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
4data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
7data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.08.2015 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.08.2015 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów