ASPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000570320
Numer REGON: 362200230
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-03-17
Sygnatura akt[RDF/192277/20/442]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-08-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina KOZY miejscowość KOZY2015-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KOZY ulica UL. TĘCZOWA nr domu 2B kod pocztowy 43-340 poczta KOZY kraj POLSKA 2015-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.07.2015 ROKU, REPERTORIUM A NR 7143/2015 NOTARIUSZ AGNIESZKA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA ANETA MAGDA-ZIELECKA, AGNIESZKA KACZMARCZYK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. RATUSZOWEJ 2/102015-08-07 do dziś
230.09.2015 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 12178/2015, NOTARIUSZ AGNIESZKA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA ANETA MAGDA-ZIELECKA, AGNIESZKA KACZMARCZYK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. RATUSZOWEJ 2/10 - ZMIANA §7 UMOWY.2015-10-29 do dziś
330.12.2019 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER NOTARIUSZ 5681/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF MIKA, KANCELARIA NOTARIALNA DAWID WIĘZIK I KRZYSZTOF MIKA, SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CECHOWEJ 18/4 - ZMIENIONO §7 UST. 3 I UST. 4 ORAZ DODANO UST. 5.2020-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3617558422015-08-07 do dziś
4. Numer KRS0000562735 2015-08-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZMUS2015-08-07 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-08-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-08-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-08-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-08-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-08-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁOTYCH2015-08-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.005.000,00 ZŁ2015-10-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2015-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego600.000,00 ZŁ2020-02-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-03 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego3.000.000,00 ZŁ2015-10-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2015-10-29 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁOTYCH2015-08-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-08-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZMUS2015-08-07 do dziś
2. ImionaDOROTA2015-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-08-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-08-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-08-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-08-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-08-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁOTYCH2015-08-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁOTYCH2015-08-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁOTYCH2015-08-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-08-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNIKIEM JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA ASPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KOZACH, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. ZA KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁA JEGO ZARZĄD.2015-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3617558422015-08-07 do dziś
4. Numer KRS0000562735 2015-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-08-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-08-07 do dziś
232 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2015-08-07 do dziś
346 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-08-07 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-08-07 do dziś
547 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-07 do dziś
647 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-07 do dziś
747 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-07 do dziś
847 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-07 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2016 okres OD 07.08.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
2data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
3data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
4data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5data złożenia 17.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.08.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów