BORNAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000564935
Numer REGON: 361877120
Numer NIP: 7010493261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-04-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/18329/22/137]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORNAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SOLEC nr domu 81B nr lokalu A-51 kod pocztowy 00-382 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.05.2015 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY OLGA GRAJEWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA LESZKA ZABIELSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GÓRSKIEGO 6 LOK. 2, REP. A NR 3556/20152015-06-26 do dziś
216.12.2015R., REP.A NR 8224/2015, LESZEK ZABIELSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §6 UST.1, §7 UST.2, §8, §11 UST.1,3, W §7 DODANO UST.2 Z INDEKSEM GÓRNYM 1.2016-04-06 do dziś
306.08.2018R., REP.A NR 2557/2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF SIUTA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIENIONO: §6 UST.1, §7, §8, §11 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.2018-12-04 do dziś
417.10.2019 R., REP.A NR 5924/2019, NOTARIUSZ SZYMON SKRZYPEK, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, DODANO: §10 UST.92019-11-18 do dziś
530.12.2020 R., REP.A NR 7200/2020, NOTARIUSZ SZYMON SKRZYPEK, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, DODANO: §13 UST.3 30.12.2020 R., REP.A NR 7205/2020, NOTARIUSZ SZYMON SKRZYPEK, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA: §7, §8, §11 UST.12021-01-29 do dziś
601.03.2022 R., REP. A NR 4530/2022, NOTARIUSZ ROBERT WOLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 19 ZMIANA CAŁEJ UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ ZASTĄPIENIE JEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI NOWYM TEKSTEM JEDNOLITYM2022-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORNAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3615908262015-06-26 do dziś
4. Numer KRS0000559790 2015-06-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITAK2022-04-15 do dziś
2. ImionaAUGUSTYN ŁUKASZ2022-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-04-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-04-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITAK2022-04-15 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JAN2022-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-04-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-04-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-04-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITAK2022-04-15 do dziś
2. ImionaEDYTA KATARZYNA2022-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-04-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-04-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-04-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00 ZŁ2022-04-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ2022-04-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁ2022-04-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-04-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREMER2022-04-15 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2022-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-04-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-04-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-04-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-04-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00 ZŁ2022-04-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ2022-04-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁ2022-04-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-04-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZOWI). KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2022-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITAK2022-04-15 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JAN2022-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITAK2022-04-15 do dziś
2. ImionaAUGUSTYN ŁUKASZ2022-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORNAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3615908262015-06-26 do dziś
4. Numer KRS0000559790 2015-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2016-04-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy108 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2016-04-06 do dziś
209 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2016-04-06 do dziś
346 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2016-04-06 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-04-06 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-12-04 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2018-12-04 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-12-04 do dziś
843 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2018-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
2data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
3data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
4data złożenia 13.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów