BOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000563656
Numer REGON: 361803989
Numer NIP: 6652998654
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-19
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-08-16
Sygnatura akt[RDF/414288/22/632]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-06-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina STARE MIASTO miejscowość ŻYCHLIN2015-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻYCHLIN ulica UL. TULISZKOWSKA nr domu 14 nr lokalu D kod pocztowy 62-571 poczta STARE MIASTO kraj POLSKA 2015-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.05.2015R., NOTARIUSZ PIOTR PAWEŁ NASKRĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP.A NR 6048/20152015-06-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.08.2015R., REP. A NR 10479/2015, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO §6 PKT 1.2015-12-31 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.11.2016R., REP. A NR 13.577/2016, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §7 UST. 2, §11 UST. 1 - DODANO: W §8 PO PUNKCIE 3) - PUNKT 4) - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2017-04-06 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.05.2020R., REP. A NR 5991/2020, NOTARIUSZ PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO: §7, §8, §11 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.02.2021R., REP. A NR 2952/2021, NOTARIUSZ PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO: §7, §8, §11 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2021-05-10 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.04.2021R., REP. A NR 7854/2021, NOTARIUSZ PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO §7, §8, §16 UMOWY SPÓŁKI Z DNIEM 01.05.2021R.2021-09-16 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.07.2021R., REP. A NR 13945/2021, NOTARIUSZ PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO §7, §8, §11 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3617911112015-06-19 do dziś
4. Numer KRS0000563299 2015-06-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIERAŁA2021-09-16 do dziś
2. ImionaMARTA2021-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-09-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-09-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-09-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2021-09-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2021-09-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-09-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIERAŁA2021-09-16 do dziś
2. ImionaJAGODA2021-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-09-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-09-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-09-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2021-09-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2021-09-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-09-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIERAŁA2021-09-16 do dziś
2. ImionaIZABELA2021-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIERAŁA2021-09-16 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2021-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-06-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2021-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIERAŁA2021-09-16 do dziś
2. ImionaIZABELA2021-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIERAŁA2021-09-16 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2021-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3617911112015-06-19 do dziś
4. Numer KRS0000563299 2015-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-06-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2021-05-10 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-05-10 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-05-10 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-05-10 do dziś
547 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-05-10 do dziś
618 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2021-05-10 do dziś
718 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2021-05-10 do dziś
818 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2021-05-10 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.03.2017 okres OD 19.06.2015 DO 31.12.20152017-03-29 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
3data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
6data złożenia 30.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
7data złożenia 16.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.06.2015 DO 31.12.20152017-03-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów