ARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:22:15
Numer KRS: 0000561899
Numer REGON: 361732462
Numer NIP: 9512393993
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-01-03
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/55077/21/449]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FOSA nr domu 41A kod pocztowy 02-768 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.05.2015 R., REP. A NR 1908/2015, NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2015-06-10 do dziś
213.11.2019R., REP. A NR 11371/2019, NOTARIUSZ IWONA MIELOCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA CAŁEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I W ZWIĄZKU Z TYM PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2020-01-23 do dziś
325.10.2021R., REP. A NR 10320/2021, NOTARIUSZ IWONA MIELOCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA CAŁEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I W ZWIĄZKU Z TYM PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2022-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1408194152015-06-10 do dziś
4. Numer KRS0000271214 2015-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDALBA2015-06-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ SYLWESTER2015-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-06-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-06-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-06-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-06-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁ2020-03-19 do dziś
1000 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-03-19 do dziś
NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego900 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADECKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA IRENA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego300 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego300 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŁACHOWSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRAWIŃSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ RAJMUND2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIGOST2022-01-03 do dziś
2. ImionaJACEK RADOMIR2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2022-01-03 do dziś
2. ImionaGRACJANA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁOTEK KUCHARCZYK2022-01-03 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
9
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALEWSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW MAREK2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
10
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALAS2022-01-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ RYSZARD2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.200 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.200 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
11
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACE2022-01-03 do dziś
2. ImionaGERALD JOHN2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
12
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZYK2022-01-03 do dziś
2. ImionaANNA URSZULA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
13
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2022-01-03 do dziś
2. ImionaRYSZARD2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
14
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILANT2022-01-03 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
15
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALISZEWSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaARTUR KRZYSZTOF2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
16
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASIŃSKI2022-01-03 do dziś
2. ImionaMAREK WŁADYSŁAW2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.300 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.300 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
17
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUCHELSKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaEWA JOLANTA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego300 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego300 ZŁOTYCH2022-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ - ARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ TOMASZA SYLWESTRA DALBA - PREZESA ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI ARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UPRAWNIENI: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - BĘDĄCY WÓWCZAS PREZESEM ZARZĄDU, SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1408194152015-06-10 do dziś
4. Numer KRS0000271214 2015-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-06-10 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2016 okres OD 10.06.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
2data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
3data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
4data złożenia 20.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
5data złożenia 21.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
6data złożenia 19.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.06.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-03-012021-03-02 do dziś
2. Data wznowienia wykonywania działalności2021-12-012022-01-03 do dziś