DOCFLOW SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000561810
Numer REGON: 361224406
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2021-04-30
Sygnatura akt[RDF/289442/21/967]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2015-06-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 361224406 NIP 89430624732015-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCFLOW SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI.2020-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GWIAŹDZISTA nr domu 66 kod pocztowy 53-413 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.03.2015 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 24025/2015.2015-06-05 do dziś
216.06.2016 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4; REP. A NR 57169/2016 ZMIENIONO: § 6, § 15 UST. 11; § 23 LIT. K, § 25 UST. 4; USUNIĘTO: § 23 LIT. G (+AKTUALIZACJA OZNACZENIA KOLEJNYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH), § 30 (+ AKTUALIZACJA OZNACZENIA NUMERÓW KOLEJNYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH).2016-09-02 do dziś
328.06.2017 R., NOTARIUSZ BARTOSZ RAJEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REPERTORIUM A NR 69537/2017 - DODANO: § 5 UST. 1 LIT U); ZMIENIONO: § 19 UST. 1, § 22 UST. 3, § 23 LIT D); USUNIĘTO: § 23 LIT. L) I M) ORAZ AKTUALIZACJA OZNACZEŃ KOLEJNYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH, § 23 LIT. V) I W) ORAZ AKTUALIZACJA OZNACZEŃ KOLEJNYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH;2017-07-10 do dziś
401.09.2017 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REPERTORIUM A NR 98245/2017 - ZMIENIONO: § 6; DODANO § 6 A.2017-12-19 do dziś
504.12.2017 R., NOTARIUSZ MICHAŁ KURZA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REPERTORIUM A NR 151660/2017 - ZMIENIONO § 6.2018-03-23 do dziś
629.03.2018 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REPERTORIUM A NR 30559/2018 - ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2018-05-08 do dziś
708.05.2018 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REPERTORIUM A NR 45222/2018 - ZMIENIONO: § 17.2018-05-24 do dziś
831.10.2018 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA - SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 108225/2018 - ZMIENIONO § 6, § 17.2018-12-19 do dziś
913.02.2019 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY IZABELA STANKIEWICZ - CIESIELSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 12745/2019 - ZMIENIONO: § 6.2019-03-08 do dziś
1027.03.2019 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MICHAŁ KURZA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BEATY BARANOWSKIEJ-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 27740/2019 - ZMIENIONO § 6.2019-04-30 do dziś
1127.05.2019 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY GERARD KLUSZCZYŃSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA RAJEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 41601/2019 - ZMIENIONO § 6 UMOWY.2019-07-30 do dziś
1231.07.2019 R., REP. A NR 62868/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY GERARD KLUSZCZYŃSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA RAJEWICZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4 ZMIENIONO: § 62019-08-27 do dziś
1313.09.2019 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 75868/2019 - ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2019-10-03 do dziś
1425.10.2019 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 90615/2019 - ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2019-11-21 do dziś
1511.12.2019 R/, NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 110436/2019 - ZMIENIONO § 6.2020-01-20 do dziś
1626.03.2020 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY WOJCIECH BIERNAT ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 25165/2020. ZMIENIONO: W §12 DODANO UST. NR 7.2020-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-05 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2015-06-05 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2015-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego23800000,00 ZŁ2020-01-20 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego1500000,00 ZŁ2017-12-19 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji238000002020-01-20 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2015-06-05 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego23800000,00 ZŁ2020-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2015-06-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002015-06-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-06-05 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2016-09-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii15000002016-09-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-09-02 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2017-12-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii15000002017-12-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-12-19 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2018-03-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii15000002018-03-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-03-23 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2018-05-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii13000002018-05-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-05-08 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2018-12-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii43873602018-12-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-12-19 do dziś
71. Nazwa serii akcjiG2018-12-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii19012802018-12-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-12-19 do dziś
81. Nazwa serii akcjiH2018-12-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5113602018-12-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-12-19 do dziś
91. Nazwa serii akcjiI2019-03-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii9034892019-03-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-03-08 do dziś
101. Nazwa serii akcjiJ2019-03-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii3916082019-03-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-03-08 do dziś
111. Nazwa serii akcjiK2019-03-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1049032019-03-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-03-08 do dziś
121. Nazwa serii akcjiL2019-04-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5806802019-04-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-04-30 do dziś
131. Nazwa serii akcjiŁ2019-04-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2516402019-04-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-04-30 do dziś
141. Nazwa serii akcjiM2019-04-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii676802019-04-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-04-30 do dziś
151. Nazwa serii akcjiN2019-07-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii12904002019-07-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-07-30 do dziś
161. Nazwa serii akcjiO2019-07-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5592002019-07-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-07-30 do dziś
171. Nazwa serii akcjiP2019-07-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1504002019-07-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-07-30 do dziś
181. Nazwa serii akcjiR2019-08-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii6452002019-08-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-08-27 do dziś
191. Nazwa serii akcjiS2019-08-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2796002019-08-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-08-27 do dziś
201. Nazwa serii akcjiT2019-08-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii752002019-08-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-08-27 do dziś
211. Nazwa serii akcjiU2019-10-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10968402019-10-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-10-03 do dziś
221. Nazwa serii akcjiV2019-10-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4753202019-10-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-10-03 do dziś
231. Nazwa serii akcjiW2019-10-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1278402019-10-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-10-03 do dziś
241. Nazwa serii akcjiX2019-11-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4516402019-11-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-11-21 do dziś
251. Nazwa serii akcjiY2019-11-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1957202019-11-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-11-21 do dziś
261. Nazwa serii akcjiZ2019-11-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii526402019-11-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-11-21 do dziś
271. Nazwa serii akcjiAA2020-01-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii16130002020-01-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-01-20 do dziś
281. Nazwa serii akcjiAB2020-01-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii6990002020-01-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-01-20 do dziś
291. Nazwa serii akcjiAC2020-01-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1880002020-01-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-01-20 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2015-06-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGWOŹDZIEWICZ PĘCHERZEWSKA2019-07-30 do dziś
2. ImionaRENATA2019-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-30 do dziś
21. NazwiskoJEDNORÓG KARPIŃSKA2019-02-05 do dziś
2. ImionaANETA2019-02-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-05 do dziś
31. NazwiskoPOŹNIAK2016-10-11 do dziś
2. ImionaDOMINIK JOACHIM2016-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2017-07-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-06-05 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-06-05 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-06-05 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-06-05 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-06-05 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-06-05 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-05 do dziś
891 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2017-07-10 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2016 okres OD 24.03.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
2data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
3data złożenia 15.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
4data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5data złożenia 06.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 26.12.20192020-04-06 do dziś
6data złożenia 06.04.2020 okres OD 27.12.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
7data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
8data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2021 DO 26.04.20212021-04-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 24.03.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.03.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 26.12.20192020-04-06 do dziś
6OD 27.12.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 26.04.20212021-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.03.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 26.12.20192020-04-06 do dziś
6OD 27.12.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 26.04.20212021-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 3/12/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTANOWIENIA JEJ LIKWIDACJI, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 116416/2019, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA - SEWERYN. , 27.12.20192020-01-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATORZY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE.2020-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2020-01-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSPENK2020-01-17 do dziś
2. ImionaADAM2020-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 3/12/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTANOWIENIA JEJ LIKWIDACJI, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 116416/2019, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA - SEWERYN. , 27.12.20192020-01-17 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów