HIGH NOTE EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000561680
Numer REGON: 361707607
Numer NIP: 5213698659
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-04-29
Sygnatura akt[RDF/198645/20/26]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH NOTE EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZBIGNIEWA WASIUTYŃSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 00-707 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.06.20152015-06-03 do dziś
212.06.2015 R., REP. A NR 2723/2015, NOTARIUSZ KATARZYNA PAWYZA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 1, § 4, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 16, § 17, § 18.2015-08-12 do dziś
328.09.2015 R., REP. A NR 4588/2015, NOTARIUSZ KATARZYNA PAWYZA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 5, § 6, § 7, § 11, § 172015-11-02 do dziś
424.10.2016, REP. A NR 3486/2016, NOTARIUSZ KATARZYNA PAWYZA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 5, § 6, § 7, § 11 I § 17 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2018-01-11 do dziś
524.09.2019 R., REP. A NR 3634/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA PAWYZA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §4 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2019-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIGH NOTE EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-03 do dziś
4. Numer KRS0000559196 2015-06-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMAŠAUSKAS2015-08-12 do dziś
2. ImionaGIEDRIUS2015-08-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-08-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-08-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-08-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-08-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-08-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej14 905,00 PLN2018-01-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego14 905,00 PLN2018-01-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego22.400,00 ZŁOTYCH2015-08-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-08-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORCZYŃSKI2015-08-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2015-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-08-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-08-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-08-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-08-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-08-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej19 905,00 PLN2018-01-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego19 905,00 PLN2018-01-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego22.400,00 ZŁOTYCH2015-08-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-08-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALTRENAS2015-11-02 do dziś
2. ImionaPAULIUS2015-11-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-11-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-11-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-11-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-11-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2 495,00 ZŁ2015-11-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2 495,00 ZŁ2015-11-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIRVYDAITE POVILAIKIENE2015-11-02 do dziś
2. ImionaRAMNITA2015-11-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-11-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-11-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-11-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-11-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej12 495,00 ZŁ2015-11-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12 495,00 ZŁ2015-11-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2015-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIGH NOTE EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-03 do dziś
4. Numer KRS0000559196 2015-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-10-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy190 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2019-10-21 do dziś
290 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2015-06-03 do dziś
390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2015-06-03 do dziś
490 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2015-06-03 do dziś
593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2015-06-03 do dziś
693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-06-03 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-03 do dziś
879 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-03 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2016 okres OD 03.06.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
2data złożenia 02.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-13 do dziś
3data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
4data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
5data złożenia 29.04.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-29 do dziś
6data złożenia 29.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.06.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów