PLUKON SIERADZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000560220
Numer REGON: 101708956
Numer NIP: 8272305539
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu61Data dokonania wpisu2024-07-02
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/18346/24/582]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPLUKON SIERADZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SIERADZKI gmina BŁASZKI miejscowość GRUSZCZYCE2016-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUSZCZYCE nr domu 97A kod pocztowy 98-235 poczta BŁASZKI kraj POLSKA 2016-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.05.2015 R., NOTARIUSZ STANISŁAW TĘSIOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZDUŃSKIEJ WOLI, REP. A NR 752/20152015-06-17 do dziś
201.02.2016 R. NOTARIUSZ HANNA MAZURKIEWICZ,KANCELARIA NOTARIALNA W ZDUŃSKIEJ WOLI,REPERTORIUM A NR 150/2016, ZMIENIONO §18.3 UMOWY SPÓŁKI2016-03-22 do dziś
326.04.2016, NOTARIUSZ HANNA MAZURKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZDUŃSKIEJ WOLI, REP. A NR 754/2016, ZMIENIONO-§3, §7, §9 UMOWY SPÓŁKI.2016-05-19 do dziś
426.01.2017 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ MARCIN ŁASKI, REPERTORIUM A NR 869/2017, UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI. 01.03.2017R. REP.A NR 298/2017 NOT. HANNA MAZURKIEWICZ, K.N. W ZDUŃSKIEJ WOLI ZMIANA PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI.2017-03-09 do dziś
516.03.2017 R., REP. A NR 3140/2017, NOTARIUSZ MARCIN ŁASKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 7 UST.1 ORAZ § 8 UMOWY SPÓŁKI2017-05-30 do dziś
611.07.2018 R., REP. A NR 40676/2018, NOTARIUSZ MARCIN ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI POOPRZEZ NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA.2018-10-08 do dziś
717.04.2019 R., REP. A NR 7230/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ MAKSYMIUK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,-DODANO DO UMOWY SPÓŁKI §19A2019-08-21 do dziś
823.05.2024 R., NOTARIUSZ MARCIN ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 26468/2024, ZMIENIONO WSZYSTKIE POSTANOWIENIA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE IM NOWEGO BRZMIENIA.2024-07-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-06-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI L&B WYRĘBSKI SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 11.05.2015R., ZAPROTOKOŁAWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA STANISŁAWA TĘSIOROWSKIEGO, KN W ZDUŃSKIEJ WOLI, REP. A NR 752/2015.2015-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaL&B WYRĘBSKI SPÓŁKA JAWNA2015-06-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-06-17 do dziś
3. Numer w rejestrze0000491944 2015-06-17 do dziś
5. Numer REGON1017089562015-06-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLUKON POLEN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5220160142024-07-02 do dziś
4. Numer KRS0000971470 2024-07-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3075 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3075000,00 ZŁ2024-07-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2024-07-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3075000,00 ZŁ2018-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000,00 ZŁ2016-05-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2024-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYRĘBSKI2016-05-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KONRAD2016-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-05-05 do dziś
PREZES ZARZĄDU2023-05-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2020-05-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-06-17 do dziś
210 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2015-06-17 do dziś
346 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2015-06-17 do dziś
446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-06-17 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-06-17 do dziś
647 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-17 do dziś
747 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-17 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-06-17 do dziś
946 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2020-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2016 okres OD 17.06.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
2data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
3data złożenia 18.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
5data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-03 do dziś
8data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
9data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
10data złożenia 04.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-04 do dziś
11data złożenia 12.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
12data złożenia 20.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-04 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
2OD 17.06.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-04 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
2OD 17.06.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-04 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów