ENERGIA ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000557259
Numer REGON: 930221468
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-03-03
Sygnatura akt[RDF/370484/22/979]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-06-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930221468 NIP 89600010892015-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina CZERWONAK miejscowość CZERWONAK2017-08-01 do dziś
2. Adresmiejscowość CZERWONAK ulica UL. GDYŃSKA nr domu 143 kod pocztowy 62-004 poczta CZERWONAK kraj POLSKA 2017-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.04.2015 R., NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 2/4, REP. A NR 3.127/20152015-06-01 do dziś
208.09.2015 R., NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 2/4, REP. A NR 705/2015 - ZMIENIONO § 7 UST.1 PKT B), UST.3, § 9 PKT B), § 10 UST.2 PKT B), UST.3, § 13 UST.1 DODANO § 6 UST.1 PKT 53, 54, 55, § 7 UST.6 ZMIENIONO NUMERACJĘ §§ 2, 3, 4 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI 23.11.2015 R., NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 2/4, REP. A NR 3735/2015 - USUNIĘTO W § 6 UST.1 PKT 1), 3), 4) PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2016-01-22 do dziś
305.07.2017 R., PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM KACZOROWSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK KACZOROWSKI, ANNA POSPIESZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. MŁYŃSKA 2 LOK 4, 61-729 POZNAŃ, REP. A NUMER 6543/2017 ZMIENIONO: § 3 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-08-01 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 15.01.2018 R. PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM KACZOROWSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK KACZOROWSKI, ANNA POSPIESZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. MŁYŃSKA 2 LOK. 4, 61-729 POZNAŃ, REP. A NR 291/2018, ZMIENIONO: § 7 UST. 1 PKT A, § 7 UST. 1 PKT B, § 7 UST. 2, § 7 UST. 3, § 9 PKT B, § 10 UST. 2 PKT B. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ENERGIA ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ ENERGIA ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. UCHWAŁA POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 28.04.2015 R. O PRZEKSZTAŁCENIU ENERGIA ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ PODJĘTA PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM KACZOROWSKIM, REP. A NR 3.127/2015.2015-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaENERGIA ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2015-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-06-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000487827 2015-06-01 do dziś
5. Numer REGON9302214682015-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3019075722015-06-01 do dziś
4. Numer KRS0000397723 2015-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOELKEL2018-06-05 do dziś
2. ImionaPIOTR ZENON2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-06-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.530.494,00 ZŁ2018-06-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.530.494,00 ZŁ2018-06-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.530.494,00 ZŁ2018-06-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-06-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ2015-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3019075722015-06-01 do dziś
4. Numer KRS0000397723 2015-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoVOELKEL2015-06-01 do dziś
2. ImionaPIOTR WIT2015-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-01 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-06-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-01-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-01-22 do dziś
264 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-01-22 do dziś
301 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2016-01-22 do dziś
401 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2016-01-22 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-01-22 do dziś
678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2016-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
2data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
4data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
5data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
6data złożenia 02.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-02 do dziś
7data złożenia 03.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-02 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-02 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów