SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KAROLEW” W ŁODZI

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000556480
Numer REGON: 361766047
Numer NIP: 7272796347
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-12-21
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/28548/22/587]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2015-06-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KAROLEW” W ŁODZI2015-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. BRATYSŁAWSKA nr domu 6A kod pocztowy 94-035 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2015-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT 12 GRUDNIA 2014 R.2015-06-15 do dziś
2UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 29.06.2016 R., ZMIENIONO § 1 UST.1, § 47 UST.6, § 54 UST.1, § 66 UST.1, § 69 PKT 22, SKREŚLONO §69 PKT 3, § 69 PKT 16.2016-10-26 do dziś
3UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 09.06.2018 R., ZMIENIONO OD § 1 DO § 77 ORAZ OD § 89 DO § 158.2018-06-29 do dziś
405.09.2019 R. ZMIENIONO §33, §34, §44, §46, §48, §51, §52, §54, §56, §57, §59, OD §66 DO §70, OD §77 DO §81, §110,§111, §147.2019-11-28 do dziś
5UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 10.09.2022 R. ZMIENIONO § 34 UST. 6, § 34 UST. 7, § 55 UST. 2, § 66 UST. 1, § 70 UST. 2, § 78 UST. 2, § 149 UST. 1, § 149 UST. 2 ORAZ DODANO § 48 UST. 52022-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2015-06-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuWALNE ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE MŁODYCH W ŁODZI UCHWAŁĄ NR 20/2014 Z DNIA 27 CZERWCA 2014 R. PODJĘŁO DECYZJĘ O PODZIALE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE MŁODYCH POPRZEZ WYDZIELENIE SIĘ Z JEJ STRUKTUR SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KAROLEW” W ŁODZI2015-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółdzielnia
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSIEDLE MŁODYCH”2015-06-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-06-15 do dziś
3. Numer w rejestrze0000180798 2015-06-15 do dziś
5. Numer REGON0004870772015-06-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KAROLEW” W ŁODZI2015-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2015-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSOWIŃSKI2022-12-21 do dziś
2. ImionaJERZY2022-12-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH2022-12-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-21 do dziś
21. NazwiskoCZARNECKA2021-03-10 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BOGUMIŁA2021-03-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-10 do dziś
31. NazwiskoKULPA2015-08-17 do dziś
2. ImionaTERESA2015-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-08-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KAROLEW” W ŁODZI2015-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRAS2022-12-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAZIMIERZ2022-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUBISZ2019-08-22 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2019-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOGILEWSKI2022-12-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ADAM2022-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBUTKA2022-12-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2022-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2022-12-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ DIONIZY2022-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-21 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUPRIAK2022-12-21 do dziś
2. ImionaMARIOLA2022-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-21 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSŁAWSKI2022-12-21 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2022-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-21 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILUTOWICZ2022-12-21 do dziś
2. ImionaBARBARA MAGDALENA2022-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-21 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIK2022-12-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ARTUR2022-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoGRZĘDOWSKA2015-08-17 do dziś
2. ImionaIWONA LEOKADIA2015-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-08-17 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKI - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2015-08-17 do dziś
21. NazwiskoCECOTKA2016-10-28 do dziś
2. ImionaANETA ELŻBIETA2016-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-28 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ WYODRĘBIONEJ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKI - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2016-10-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-06-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ2015-06-15 do dziś
281 21 Z ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-06-15 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-06-15 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2015-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-15 do dziś
2data złożenia 11.07.2016 okres OD 15.06.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
3data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
4data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
5data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7data złożenia 23.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-23 do dziś
8data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-15 do dziś
2OD 15.06.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-15 do dziś
2OD 15.06.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-20 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-20 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-15 do dziś
2OD 15.06.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-23 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów