ENER-GO! SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000555475
Numer REGON: 361367979
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-01-20
Sygnatura akt[RDF/367056/22/815]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENER-GO! SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2015-04-28 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. POLNA nr domu 100 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2015-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.03.2015 R., KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY ULICY PLAC M.RAPACKIEGO NR 2, NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN, REP. A NR 1237/20152015-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO „PROMETHEUS”2015-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3409014292015-04-28 do dziś
4. Numer KRS0000382395 2015-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały835 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 41.750,00 ZŁ2015-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTKOWSKI2015-04-28 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2015-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 48.000,00 ZŁ2015-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego94950,00 ZŁ2015-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport148000,00 ZŁ2015-04-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST ZARZĄD SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA). W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA).2015-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTKOWSKI2015-04-28 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2015-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABER2015-04-28 do dziś
2. ImionaMARTIN2015-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAZUREK WOLNA2017-08-28 do dziś
2. ImionaMONIKA WIESŁAWA2017-08-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-28 do dziś
21. NazwiskoŁAPACZ2015-04-28 do dziś
2. ImionaROBERT2015-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-28 do dziś
31. NazwiskoBESZCZYŃSKI2015-04-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-04-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-04-28 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-04-28 do dziś
335 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-04-28 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-04-28 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-04-28 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-04-28 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-04-28 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-04-28 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2016 okres OD 28.04.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
3data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
4data złożenia 07.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
5data złożenia 20.01.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-01-20 do dziś
6data złożenia 20.01.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.04.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-01-20 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.04.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-01-20 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów