EWLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000553016
Numer REGON: 361286554
Numer NIP: 5223027292
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-07-02
Sygnatura akt[RDF/309609/21/290]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2016-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 22 nr lokalu 4 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2016-06-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHTTP://WWW.EWL. COM.PL/2015-04-14 do dziś
4. Adres strony internetowejBIURO@EWL.COM.PL2015-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuEWLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - ODDZIAŁ W WARSZAWIE2016-03-04 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-04 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 144 kod pocztowy 02-305 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-03-04 do dziś
21. Firma oddziałuEWLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - ODDZIAŁ W GDYNI2017-02-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2017-02-24 do dziś
3. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. WIELKOKACKA nr domu 5A nr lokalu 1 kod pocztowy 81-611 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2017-02-24 do dziś
31. Firma oddziałuEWLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE ODDZIAŁ W PRUSZKOWIE2020-11-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW2020-11-25 do dziś
3. Adresmiejscowość PRUSZKÓW ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 28 nr lokalu 23 kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA 2020-11-25 do dziś
41. Firma oddziałuEWLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE ODDZIAŁ W KATOWICACH2020-11-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2020-11-25 do dziś
3. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE nr domu 30 nr lokalu 9 kod pocztowy 40-057 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2020-11-25 do dziś
51. Firma oddziałuEWLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE ODDZIAŁ W GDAŃSKU2020-11-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-11-25 do dziś
3. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. GRUNWALDZKA nr domu 137 kod pocztowy 80-264 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-03-16 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 1742/2015, Z DNIA 24 MARCA 2015 R. SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM KAMILĄ SMOLIŃSKĄ, ZASTĘPCĄ AGNIESZKI KACPRZYCKIEJ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ALEI JANA PAWŁA II NUMER 61 LOKAL 2152015-04-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.12.2015R., REP.A NR 2034/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ MAŁGORZATĘ KOWALEWSKĄ-ŁAGUNĘ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE PRZY UL.HOŻEJ 37 LOK.16, ZMIENIONO §2 UST.1 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ.2016-01-20 do dziś
324 MAJA 2016R., REPERTORIUM A NR 1655/2016 NOTARIUSZ KAROLINA KOWALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA PAR.42016-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1429234532015-04-14 do dziś
4. Numer KRS0000385158 2015-04-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORKUS2015-04-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MICHAŁ2015-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-04-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-04-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-04-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2015-04-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2015-04-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2015-04-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SPÓŁKA EWLIT SPÓŁKA Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI EWLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST NASTĘPUJĄCY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. ANDRZEJ MICHAŁ KORKUS, PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI EWLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.2015-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1429234532015-04-14 do dziś
4. Numer KRS0000385158 2015-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2016-06-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-04-14 do dziś
201 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2015-04-14 do dziś
310 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2015-04-14 do dziś
455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2015-04-14 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-06-17 do dziś
616 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2016-06-17 do dziś
722 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-06-17 do dziś
810 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2016-06-17 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
2data złożenia 31.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-31 do dziś
3data złożenia 19.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
4data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
5data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-31 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-31 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-31 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów