SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „KŁOS” PRZY SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH W POGORZELI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000552700
Numer REGON: 001221157
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-06-11
Sygnatura akt[RDF/388326/22/70]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2015-04-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001221157 NIP 69614050372015-04-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „KŁOS” PRZY SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH W POGORZELI2015-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze RSA 261 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE2015-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GOSTYŃSKI gmina POGORZELA miejscowość POGORZELA2015-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość POGORZELA ulica UL. KROTOSZYŃSKA nr domu 67 kod pocztowy 63-860 poczta POGORZELA kraj POLSKA 2015-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109.09.1985R.2015-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU/.2015-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNAWROCKA-KACZMAREK2020-05-27 do dziś
2. ImionaLUCYNA2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-05-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-27 do dziś
21. NazwiskoGOŚCINIAK2015-04-13 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2015-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-13 do dziś
31. NazwiskoKANIEWSKA2015-04-13 do dziś
2. ImionaDOROTA2015-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT2020-10-01 do dziś
2. ImionaSYLWIA2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2015-04-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2015-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULSKA2015-04-13 do dziś
2. ImionaBEATA2015-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-06 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
3data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
5data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
6data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
7data złożenia 11.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów