SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKA „NAD BZURĄ”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000550218
Numer REGON: 005290400
Numer NIP: 8371620540
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/350025/21/262]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2015-03-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 005290400 NIP 83716205402015-03-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKA „NAD BZURĄ”2015-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze ARS 343 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH2015-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW miejscowość SOCHACZEW2015-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość SOCHACZEW ulica UL. ROZLAZŁOWSKA nr domu 7 kod pocztowy 96-500 poczta SOCHACZEW kraj POLSKA 2015-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI Z DNIA 5 GRUDNIA 1990 ROKU, ZMIENIONY DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU POPRZEZ UCHYLENIE MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ POPRZEDNIEGO STATUTU I NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA. 6 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU NOWY STATUT 23.02.2015 ZMIANA PAR.9 UST. 7, PAR.16 UST. 5, PAR.25 UST. 2, 3, 6, PAR.27 UST. 1, 5, 6.1 OZNACZA SIĘ JAKO 6, PAR.40, PAR.47 UST.2, 3, PAR.52 UST. 3, WYKREŚLONO PAR.25 UST. 7, PAR.27 UST.6.22015-03-26 do dziś
2DATA ZMIANY STATUTU: 29.04.2019R. UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATU I PRZYJECIE NOWEJ TREŚCI STATUTU2020-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W SPÓŁDZIELNIACH O ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.2020-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŁOPACIŃSKA2015-03-26 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA HONORATA2015-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-03-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-26 do dziś
21. NazwiskoSZMIDT2015-03-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-26 do dziś
31. NazwiskoBŁASZCZYK2015-03-26 do dziś
2. ImionaROMAN ADAM2015-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-03-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROŹNIAK2020-05-27 do dziś
2. ImionaEWA2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaORLIŃSKA2020-05-27 do dziś
2. ImionaIWONA2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKREPS2020-05-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF KAZIMIERZ2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-26 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-17 do dziś
2data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
3data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4data złożenia 20.02.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-20 do dziś
5data złożenia 20.02.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-02-20 do dziś
6data złożenia 22.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-22 do dziś
7data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
8data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-02-20 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-22 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-02-20 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-22 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów