ARTEK INŞAAT TAAHHÜT TURIZM TEKSTIL TARIM GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000549512
Numer REGON: 361124047
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2021-04-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/17175/21/862]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2015-03-24 do dziś
3. NazwaARTEK INŞAAT TAAHHÜT TURIZM TEKSTIL TARIM GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2015-03-24 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejARTEK INŞAAT TAAHHÜT TURIZM TEKSTIL TARIM GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI2015-03-24 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR HANDLOWY TURCJI, URZĄD REJESTRU HANDLOWEGO W ADANIE, NUMER W REJESTRZE 240682015-03-24 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO TURECKIE2015-03-24 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-24 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-24 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 84/92 nr lokalu 2 kod pocztowy 00-514 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-04-12 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj TURCJA jednostka podziału terytorialnego miejscowość ADANA ulica HACI SABANCI ORG.SAN.BÖLGESI OSB CELAL BAYAR BUL. nr domu 31 nr lokalu kod pocztowy poczta SARIÇAM/ADANA 2015-03-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuDYREKTOR2015-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcySPÓŁKĘ REPREZENTUJE DYREKTOR, PODPISY, KTÓRYMI BĘDZIE REPREZENTOWAŁ SPÓŁKĘ ZOSTANĄ OKREŚLONE, ZAREJESTROWANE I OGŁOSZONE PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW2015-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEYHUN2015-03-24 do dziś
2. ImionaHÜSAMETTIN2015-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2015-03-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEYHUN2015-03-24 do dziś
2. ImionaGÖKHAN2015-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2015-03-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEYHUN2015-03-24 do dziś
2. ImionaEMRAH2015-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2015-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoSEYHUN2015-03-24 do dziś
2. ImionaEMRAH2015-03-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-03-24 do dziś
228 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2015-03-24 do dziś
346 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-03-24 do dziś
446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-03-24 do dziś
561 TELEKOMUNIKACJA2015-03-24 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-03-24 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-03-24 do dziś
873 1 REKLAMA2015-03-24 do dziś
979 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2015-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów