TANNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000546082
Numer REGON: 360890064
Numer NIP: 8442354584
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-08-24
Sygnatura akt[RDF/558936/23/389]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW MAZOWIECKA miejscowość OSTRÓW MAZOWIECKA2018-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW MAZOWIECKA ulica UL. BIAŁA nr domu 1 kod pocztowy 07-300 poczta OSTRÓW MAZOWIECKA kraj POLSKA 2018-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.02.2015 R.2015-02-26 do dziś
205.02.2016 R. W KN DOROTY GRABOWSKIEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ, REP. „A” NR-1000/2016 ZMIENIONO § 1, § 2, § 3, § 5, § 6, § 8, § 9, § 10, § 11, § 13, § 15, USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2016-03-04 do dziś
305.05.2016, REP. „A” NR 4747/2016, NOTARIUSZ DOROTA GRABOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ, PL.KSIĘŻNEJ ANNY MAZOWIECKIEJ 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, ZMIANA BRZMIENIA §5 UST.1, §62016-06-03 do dziś
413.06.2016, REP. „A” NR 5959/2016, NOTARIUSZ DOROTA GRABOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ, PL.KSIĘŻNEJ ANNY MAZOWIECKIEJ 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, ZMIANA: §5 UST.1, §62016-09-02 do dziś
508.09.2016, REP. A NR 8773/2016, NOTARIUSZ DOROTA GRABOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ, PL. KSIĘŻNEJ ANNA MAZOWIECKIEJ 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, ZMIANA BRZMIENIE §5 UST.1, §62016-11-10 do dziś
605.12.2017R., REP. A NR 10132/2017, NOTARIUSZ RADOSŁAW KRUPA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ, ZMIANA: § 3 UST. 1, § 42018-03-13 do dziś
716.10.2018 R. REP. A NR 9823/2018, NOTARIUSZ RADOSŁAW KRUPA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ, ZMIANA PAR. 5 UST. 1, PAR. 62018-12-11 do dziś
810.09.2021 R., REP. A NR 11355/2021, NOTARIUSZ RADOSŁAW KRUPA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ, ZMIANA PAR. 4, PAR. 172021-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABRYKI MEBLI „FORTE” SPÓŁKA AKCYJNA2015-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5503987842015-02-26 do dziś
4. Numer KRS0000021840 2015-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 195.000 ZŁ2018-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-02-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego195000,00 ZŁ2018-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2015-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKI2021-08-17 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2021-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-08-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFALANDYSZ2020-12-01 do dziś
2. ImionaURSZULA2020-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁACHACZ2020-12-01 do dziś
2. ImionaKAROL2020-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAZDA2015-02-26 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JACEK2015-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWILCZYŃSKA2020-12-01 do dziś
2. ImionaANNA2020-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-12-01 do dziś
21. NazwiskoBILWIN2020-12-01 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2020-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-12-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2015-02-26 do dziś
216 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2015-02-26 do dziś
316 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2015-02-26 do dziś
432 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-26 do dziś
517 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2015-02-26 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-02-26 do dziś
746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2015-02-26 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-02-26 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2016 okres OD 26.02.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
2data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
3data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
5data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
6data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
7data złożenia 09.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
8data złożenia 24.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.03.20232023-08-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.03.20232023-08-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.02.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.03.20232023-08-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.02.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.03.20232023-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów