INTEGER GROUP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000543075
Numer REGON: 360754438
Numer NIP: 6793107918
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-05-10
Sygnatura akt[RDF/486562/23/620]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGER GROUP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PANA TADEUSZA nr domu 4 kod pocztowy 30-727 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2023-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.02.20152015-02-10 do dziś
216.03.2015 R., REPERTORIUM A NUMER 3329/2015, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY ULICY KARMELICKIEJ 36/3 - ZMIANA § 1, § 2, § 5, § 6, § 9 ORAZ § 152015-05-11 do dziś
320.05.2015 R. - REP. A NR 5841/2015, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIENIONO: § 5, § 62015-07-03 do dziś
403.10.2016 R. REP. A NR 15377/2016, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIENIONO: § 5 ORAZ § 62016-11-21 do dziś
521.11.2017 R., REP. A NR 538/2017, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 2, § 5 ORAZ § 6 PKT 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2017-12-29 do dziś
628.05.2018, REP A 3353/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 14 UMOWY SPÓŁKI.2018-06-15 do dziś
703.10.2018, REP. A NR 17566/2018, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIENIONO §10 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-10-25 do dziś
820.09.2019 R., REP. A NR 17466/2019, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA §5 I §6 UMOWY2019-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA2015-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3565909802015-02-10 do dziś
4. Numer KRS0000276519 2015-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.200.837 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.041.850,00 ZŁ2019-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1225525872018-06-15 do dziś
4. Numer KRS0000418380 2018-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6751944 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 337597200 ZŁ(TRZYSTA TRZYDZIEŚCI SIEDEM MILIONÓW PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄTSIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2018-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego547639050,00 ZŁ2019-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1375399950,00 ZŁ2015-05-11 do dziś
258487250,00 ZŁ2015-07-03 do dziś
358011000,00 ZŁ2016-11-21 do dziś
448834850,00 ZŁ2019-10-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU - DYREKTORA FINANSOWEGO Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSANDROWICZ2017-10-27 do dziś
2. ImionaADAM2017-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU -DYREKTOR FINANSOWY2017-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOSKA2015-02-10 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2015-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-02-10 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-02-10 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-02-10 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-10 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-10 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-02-10 do dziś
753 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2015-02-10 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-10 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2016 okres OD 09.02.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
2data złożenia 18.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
3data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
5data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6data złożenia 08.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
7data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
8data złożenia 10.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 09.02.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.02.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.02.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-12-29 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaINTEGER.PL INWESTYCJE SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJACA) ŁĄCZY SIĘ ZE SPÓŁKAMI: INTEGER GROUP SERVICES SP. Z O.O., INITTEC SP. Z O.O., INSUPPORT CENTER SP. Z O.O.(SPÓŁKI PRZEJMOWANE)W TRYBIE ART. 492§ 1 PKT 1 K.S.H, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ. PODSTAWĘ POŁĄCZENIA STANOWIĄ: I. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW INTEGER.PL INWESTYCJE SP. Z O.O.Z DNIA 21.11.2017 R.REP. A NR 538/2017; II. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW INTEGER GROUP SERVICES SP. Z O.O. Z DNIA 21.11.2017 R. REP A NR 520/2017; III. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW INITTEC SP. Z O.O.Z DNIA 21.11.2017 R. REP. A NR 532/2017; IV. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW INSUPPORT CENTER SP. Z O.O. Z DNIA 21.11.2017 REP. A NR 526/20172017-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2019-11-29 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaINTEGER GROUP SERVICES SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ŁĄCZY SIĘ ZE SPÓŁKĄ INPOST FINANSE SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) W TRYBIE ART. 492 § 1 PUNKT 1) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ. PODSTAWĘ POŁĄCZENIA STANOWIĄ: 1. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW INTEGER GROUP SERVICES SP. Z O.O. Z DNIA 15.11.2019 R. (REP A 22334/2019) 2. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW INPOST FINANSE SP. Z O.O. Z DNIA 15.11.2019 R. (REP A 22329/2019)2019-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów