SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KORAL” W STARYM OLEŚNIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000542499
Numer REGON: 531635871
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-06-16
Sygnatura akt[RDF/390059/22/137]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2015-02-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 531635871 NIP 57614166912015-02-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KORAL” W STARYM OLEŚNIE2015-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze ARS 723 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU2015-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OLESKI gmina OLESNO miejscowość STARE OLESNO2015-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość STARE OLESNO ulica UL. STAROWIEJSKA nr domu 23B nr lokalu 8 kod pocztowy 46-300 poczta OLESNO kraj POLSKA 2017-10-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHZSKO@INTERKA.PL2015-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu105.12.1996R.2015-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2015-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2015-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2015-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOŁODZIEJ2015-02-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2015-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-09 do dziś
21. NazwiskoMŁYŃCZYK2015-02-09 do dziś
2. ImionaRENATA2015-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2015-02-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-09 do dziś
31. NazwiskoMEINERT2018-02-23 do dziś
2. ImionaGABRIELA MARIA2018-02-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-02-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCHLIK2015-02-09 do dziś
2. ImionaRUDOLF2015-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄŻ2015-02-09 do dziś
2. ImionaJERZY2015-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJ2015-02-09 do dziś
2. ImionaHUBERT2015-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPRUS2015-02-09 do dziś
2. ImionaJADWIGA2015-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLICH2015-02-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-09 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚCIELNY2015-02-09 do dziś
2. ImionaJÓZEF2015-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-09 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLICH2015-02-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2015-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-23 do dziś
2data złożenia 20.01.2019 okres OD 09.02.2015 DO 31.12.20152019-01-21 do dziś
3data złożenia 24.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-25 do dziś
4data złożenia 25.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-25 do dziś
5data złożenia 25.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-25 do dziś
6data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-02 do dziś
7data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.12.2019 DO 31.12.20192021-07-02 do dziś
8data złożenia 16.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-23 do dziś
2OD 09.02.2015 DO 31.12.20152019-01-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-23 do dziś
2OD 09.02.2015 DO 31.12.20152019-01-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-25 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów