FIRMA HANDLOWA „GUCINEX” RAJMUND KRAKOWSKI,PAWEŁ PORANIEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000540520
Numer REGON: 360650383
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-06-19
Sygnatura akt[RDF/500422/23/248]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-01-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 731659055 NIP 83115645942015-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „GUCINEX” RAJMUND KRAKOWSKI,PAWEŁ PORANIEWSKI SPÓŁKA JAWNA2015-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁASKI gmina BUCZEK miejscowość GUCIN2015-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość GUCIN nr domu 12 kod pocztowy 98-113 poczta BUCZEK kraj POLSKA 2015-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.10.2014 R., 08.01.2015 R. - ZMIANA §7 UMOWY SPÓŁKI2015-01-23 do dziś
201.07.2017 ZMIENIONO §8, §9 UST.1, §112017-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-01-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW RAJMUNDA KRAKOWSKIEGO I PAWŁA PORANOWSKIEGO PROWADZĄCYCH SPÓŁKĘ CYWILNĄ FIRMA HANDLOWA „GUCINEX” SPÓŁKA CYWILNA Z DNIA 24.10.2014 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ - FIRMA HANDLOWA „GUCINEX” RAJMUND KRAKOWSKI, PAWEŁ PORANIEWSKI SPÓŁKA JAWNA2015-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „GUCINEX” SPÓŁKA CYWILNA2015-01-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-01-23 do dziś
5. Numer REGON7316590552015-01-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWSKI2015-01-23 do dziś
2. ImionaRAJMUND2015-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORANIEWSKI2015-01-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ RAFAŁ2015-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-01-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁÓCIENNIK2017-08-29 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2017-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-08-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-08-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-08-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-08-29 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORANIEWSKI2017-08-29 do dziś
2. ImionaELWIRA MARCELA2017-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-08-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-08-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-08-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-08-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE Z TYM JEDNAK ZASTRZEŻENIEM, ŻE AGNIESZKA PŁÓCIENNIK ORAZ ELWIRA PORANIEWSKI W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH UPRAWNIONE SĄ DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEDYNIE DO WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ, W ZAKRESIE PRZEWYŻSZAJĄCYM ZASTRZEŻONĄ WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO AGNIESZKA PŁÓCIENNIK ORAZ ELWIRA PORANIEWSKI UPRAWNIONE SĄ KAŻDA DO DWUOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE ALBO Z RAJMUNDEM KRAKOWSKIM, ALBO PAWŁEM PORANIEWSKIM. RAJMUND KRAKOWSKI ORAZ PAWEŁ PORANIEWSKI UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2017-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁÓCIENNIK2017-08-29 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2017-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORANIEWSKI2017-08-29 do dziś
2. ImionaELWIRA MARCELA2017-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWSKI2015-01-23 do dziś
2. ImionaRAJMUND2015-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORANIEWSKI2015-01-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ RAFAŁ2015-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-01-23 do dziś
277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-01-23 do dziś
328 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2015-01-23 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-01-23 do dziś
533 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2015-01-23 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-01-23 do dziś
745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-23 do dziś
845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-23 do dziś
946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-01-23 do dziś
1077 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
2data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
3data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
4data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
5data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
6data złożenia 06.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
7data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
8data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
9data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów