ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000536267
Numer REGON: 670908367
Numer NIP: 8120005470
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu73Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/15716/22/804]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat KOZIENICKI gmina KOZIENICE miejscowość ŚWIERŻE GÓRNE2014-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIERŻE GÓRNE ulica UL. ALEJA JÓZEFA ZIELIŃSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 26-900 poczta KOZIENICE kraj POLSKA 2018-02-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT.ZN@ENEA.PL2018-03-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ENEA-WYTWARZANIE.PL2015-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.10.2014 R., NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (61-706 POZNAŃ), UL. LIBELTA 1A, REP. A NR 7972/2014.2014-12-31 do dziś
23 LUTEGO 2016R. REPERTORIUM A NR 812/2016, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA PAR.17 UST.5, PAR.25, ZMIANA NUMERACJI PAR.17 UST.6 I UST.7 NA ODPOWIEDNIO UST.7 I UST.8, ZMIANA NUMERACJI PAR. OD 28 DO 33 NA ODPOWIEDNIO PAR.OD 26 DO 31, DODANO PAR.17 UST.6, USUNIĘTO PAR.26, PAR.27.2016-02-12 do dziś
330.06.2017R., REPERTORIUM A NR 4480/2017, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA: PAR. 15 UST. 1 PKT 3 ORAZ PAR. 17 UST. 7, A NADTO ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHASOWEGO PAR. 17 UST. 7 I UST. 8 NA ODPOWIEDNIO PAR. 17 UST. 8 I UST. 9.2017-07-31 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017R., REPERTORIUM A NR 7064/2017, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU ZASTĄPIENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI NOWĄ TREŚCIĄ, STANOWIĄCĄ JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2017-12-14 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.07.2018 R., REPERTORIUM A NUMER 4566/2018, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE. UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŚWIERŻACH GÓRNYCH Z DNIA 12 LIPCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN: § 17 UST. 9 ZASTĄPIONY ZOSTAŁ NOWĄ TREŚCIĄ, USUNIĘTO § 17 UST. 11, ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ § 17 UST. OD 12 DO 16 ODPOWIEDNIO NA UST. OD 11 DO 15.2018-09-05 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.11.2019 R., REP. A NR 8536/2019, NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU; ZMIANA: § 15 UST. 2, § 17 UST. 4, § 17 UST. 8 PKT 1) LIT. C), § 17 UST. 13 PKT.1), § 17 UST. 13 PKT 2) LIT. A), § 17 UST. 13 PKT 3), § 19 UST. 3, § 24 UST. 5, § 30.2019-12-12 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.05.2020 R. REPERTORIUM A NUMER 3359/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŚWIERŻACH GÓRNYCH Z DNIA 5 MAJA 2020 R. W SPRAWIE ZAMIAN UMOWY SPÓŁKI DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN: §17 UST. 7 ZASTĄPIONY ZOSTAŁ NOWĄ TREŚCIĄ.2020-05-27 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.12.2020 R. REPERTORIUM A NUMER 13624/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. PAMIĄTKOWA 2/6, NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE. UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŚWIERŻACH GÓRNYCH Z DNIA 14 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN: - W §17 UST. 8 PKT 1) DODANO LITERĘ K, - W §17 UST. 13 PO PUNKCIE 5) DODANO PUNKT 6), - W §17 PO UST. 15 DODANO UST.162020-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE art. 555 § 1 ORAZ art. 562 § 1 KSH, DOKONANE NA PODSTAWIE UCHWAŁY Z DNIA 15.10.2014 ROKU PODJĘTEJ PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA I ZAWARTEJ W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 7972/2014 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA OLAFA PERETIATKOWICZA2014-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA2014-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000060541 2014-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENEA SPÓŁKA AKCYJNA2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6301399602014-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000012483 2014-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 460 495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.046.049.500 ZŁ2014-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2046049500, 00 ZŁ2014-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2014-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELONY2022-07-14 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU DS. PRACOWNICZYCH2022-07-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTTE2016-05-09 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2016-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH2016-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUK2020-12-01 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARZENA2020-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH2020-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZURKIEWICZ2016-11-21 do dziś
2. ImionaJAN2016-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU DS. KORPORACYJNYCH2016-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓZWOWICZ2018-07-05 do dziś
2. ImionaANTONI2018-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZARNECKI2022-07-14 do dziś
2. ImionaMARCIN JAN2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-14 do dziś
21. NazwiskoBARANOWSKI2022-07-14 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-14 do dziś
31. NazwiskoKACZMAREK2018-05-24 do dziś
2. ImionaMARCIN WACŁAW2018-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-24 do dziś
41. NazwiskoKOT2020-09-24 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN WOJCIECH2020-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-24 do dziś
51. NazwiskoŁĄCKI2020-10-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARIAN2020-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-23 do dziś
61. NazwiskoHAWERCZUK2021-05-25 do dziś
2. ImionaPIOTR MARCIN2021-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-25 do dziś
71. NazwiskoPIĘTKA2022-03-31 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-31 do dziś
81. NazwiskoKOTOWSKI2022-05-04 do dziś
2. ImionaJANUSZ JÓZEF2022-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-04 do dziś
91. NazwiskoWASIŁEK2022-07-14 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-14 do dziś
101. NazwiskoOPIŃSKI2022-07-14 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-12-31 do dziś
238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-12-31 do dziś
335 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-12-31 do dziś
435 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-12-31 do dziś
535 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2014-12-31 do dziś
635 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-12-31 do dziś
735 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2014-12-31 do dziś
835 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2014-12-31 do dziś
935 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2014-12-31 do dziś
1038 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
2data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
3data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
4data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
5data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
7data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
8data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2018-12-06 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaDOKONANO PRZENIESIENIA CZĘŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. (SPÓŁKI DZIELONEJ) NA ENEA CIEPŁO SP.Z 0.0. (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ) W TRYBIE ART.529 § 1 PKT 4 K.S.H., TJ. W DRODZE PODZIAŁU ENEA WYWTARZANIE SP.Z O.O. PRZEZ WYDZIELENIE, W ZAMIAN ZA UDZIAŁY ENEA CIEPŁO SP. Z O.O. (SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ), PRZYPADAJĄCE JEDYNEMU UDZIAŁOWCOWI ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. (SPÓŁKI DZIELONEJ). UCHWAŁY O PODZIALE ZOSTAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ENEA WYTWARZANIE SP.Z O.O. W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2018 R. ORAZ PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ENEA CIEPŁO SP. Z O.O W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2018 R.2018-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2020-12-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 529 §1 PKT 4 KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA SPÓŁKĘ ENEA NOWA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ENEA NOWA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 10 LISTOPADA 2020 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A 6030/2020 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRYSTIANA JÓZEFIAKA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 10 LISTOPADA 2020 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A 6024/2020 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRYSTIANA JÓZEFIAKA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU.2020-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów