BORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000535650
Numer REGON: 101382012
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-10-08
Sygnatura akt[RDF/345349/21/327]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-02-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SARMACKA nr domu 19 nr lokalu 172 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.12.2014R., REP A NR 2990/2014, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2014-12-31 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 CZERWCA 2015 ROKU, REPERTORIUM A NR 1782/2015, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE: - ZMIANA § 8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI, - ZMIANA § 8 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI, - ZMIANA § 10 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 06 SIERPNIA 2015 ROKU, REPERTORIUM A NR 2449/2015, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA § 8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.2015-10-16 do dziś
313.10.2015 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AKT NOTARIALNY REP. A NR 4606/2015 ZMIENIONO §8;§9;§10 UMOWY SPÓŁKI2015-10-27 do dziś
418.06.2016 R., REP. A NR 2005/2016, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI § 4 UMOWY SPÓŁKI, DODANIE PKT 31) DO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2016-08-11 do dziś
511.10.2016 R., REP. A NR 4783/2016, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI § 7, § 8 UST. 1 ORAZ UST. 2, § 9 UST. 1, § 10 UST. 1, § 17 UMOWY SPÓŁKI.2016-12-28 do dziś
611.12.2017 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ K.WEŁPA, REPERTORIUM A NR 2506/2017, ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI.2018-02-26 do dziś
711.02.2021 R., REP. A NR 759/2021, NOTARIUSZ GRZEGORZ GAWIOR, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA §8, §9 I §102021-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE BORO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W BORO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWANA Z SIEDZIBĄ W TOMSZOWIE MAZOWIECKIM NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/12/2014 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BORO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWO AKCYJNEJ Z DNIA 02 GRUDNIA 2014 ROKU, REP A NR 2989/2014, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2014-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2014-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000414321 2014-12-31 do dziś
5. Numer REGON1013820122014-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1013297622014-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000404684 2014-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2021-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1469225682021-03-19 do dziś
4. Numer KRS0000480612 2021-03-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁOTYCH2021-03-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7.742.800 ZŁOTYCH2021-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.2014-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1013297622014-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000404684 2014-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZUMIŃSKI2015-01-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JACEK2015-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-01-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2015-01-29 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-29 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-29 do dziś
445 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-29 do dziś
545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-29 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-29 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-29 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-02-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-12-28 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.04.2016 okres OD 31.12.2014 DO 31.10.20152016-07-06 do dziś
2data złożenia 03.03.2017 okres OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-05-29 do dziś
3data złożenia 03.09.2018 okres OD 01.11.2016 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
6data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-10-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-05-29 do dziś
2OD 01.11.2016 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.12.2014 DO 31.10.20152016-07-06 do dziś
2OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-05-29 do dziś
3OD 01.11.2016 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.11.2016 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów